Štatistiky dopravnej polície a realita sú často rozdielne veci, napriek tomu určitú výpovednú hodnotu majú. Ak si odmyslíme machinácie v metodike posudzovania jednotlivých dopravných nehôd a škodových udalostí, a fakt, že časť roka sme mali na cestách vplyvom opatrení obmedzenú premávku, za pozornosť stojí najmä skutočnosť, že na slovenských cestách sme v roku 2021 evidovali najmenej dopravných nehôd v celej histórii Slovenska. Zaslúži si to potlesk? Ani nie, celkový evidovaný počet dopravných nehôd na území SR je totiž 11 869, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 len o 6 dopravných nehôd menej. Ak sa však zameriame na počet úmrtí na cestách, tam už štatistika za rok 2021 vychádza naopak horšie (+ 1 úmrtie).

Zomrelo viac chodcov

Nepriaznivo vyzerá aj štatistika za rok 2021 v oblasti usmrtených chodcov. Na slovenských cestách totiž zomrelo o 12 chodcov viac než rok predtým, celkovo až 54 ľudí. Ďalej zahynulo 15 cyklistov a 25 motocyklistov. Čo je však na nehodách alarmujúce a je to to ich spoločným znakom? Príčiny nehôd!

Nedávame pozor na cestu

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd na slovensku bolo v roku 2021 nevenovanie sa plne vedeniu motorového vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke! A to je problém, najmä ak si uvedomíme, že k tomu svojou trochou prispievajú aj samotné autá a ich občas neprehľadné dotykové ovládania až príliš rozvetvených infotainmentov. Síce nám v autách pribúdajú asistenčné systémy (vodiči sa na ich schopnosti dnes čoraz častejšie slepo spoliehajú), lenže tie v niektorých prípadoch primárne neprispievajú k vyššej bezpečnosti jazdy, ale skôr potláčajú negatívne vplyvy spojené s náročnejším ovládaním často nezmyselných funkcií nepotrebných pre samotnú jazdu. S tým môže úzko súvisieť aj ďalšia príčina a tou je nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na priechod pre chodcov. Ďalšou tradičnou príčinou nehôd v roku 2021 bolo prekročenie max. povolenej rýchlosti a neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky.  

zdroj: Polícia SR