Nedostatok medi a ostatných nerastných surovín je jedným z najdôležitejších faktorov, na ktoré upozorňujú odborníci už dlhšie. Práve obrovský tlak na masové rozšírenie elektromobility v rámci celej vyspelejšej časti sveta vytvára dopyt, ktorý nedokážeme zo súčasne dostupných svetových zásob nerastných surovín pokryť. A ak sa aj v budúcnosti "otvoria" ďalšie náleziská, neprimeraný objem ťažby neobnoviteľných surovín prestáva korešpondovať s ochranou planéty a jej klímy. Čo je ešte alarmujúcejšie, väčšina ťažby nerastných surovín nevyhnutne potrebných pre elektromobily využívaných vyspelými krajinami sa nachádza v chudobnejších regiónoch, ktorých obyvatelia na nové elektrické autá ešte dlho nebudú mať (ak niekedy vôbec). Otázkou zostáva aj etika ich ťažby. Zdá sa, že to najhoršie v oblasti nedostatku kľúčových surovín svet ešte len čaká.

Meď vyrobiť nevieme, pre všetkých nestačí

Ako najnovšie upozorňujú Nemci, veľkým problémom sa stáva meškanie výstavby infraštruktúry podporujúcej elektromobilitu. Práve urýchlená výstavba rýchlonabíjačiek a ich dostatočná penetrácia pri dôležitých cestných komunikáciách je podmienkou, na ktorú tlačia aj ekologickí aktivisti a samotné automobilky. Ako sa však ukazuje, budovanie rýchlonabíjacích staníc v Nemecku sa momentálne výrazne spomalilo. Na vine je nedostatok medi potrebnej na budovanie trafostaníc. Kým v minulosti výrobcovia transformátorov dodávali svoje výrobky staviteľom rýchlonabíjačiek do 20 týždňov, dnes trvá dodanie vybavenia trafostaníc minimálne 14 mesiacov. „Trh s transformátormi sa v priebehu posledného roka výrazne skomplikoval,“ potvrdzuje aktuálnu situáciu prevádzkovateľ rýchlonabíjacích staníc EnBW. Úlohou konštruktérov je vyvíjať technológie, ktoré nebudú v budúcnosti vyžadovať tak vysoké objemy nerastných surovín ako dnes (rovnako pri transformátoroch, ako aj pri trakčných elektromotoroch, či batériách), už teraz je však jasné, že súčasné svetové kapacity dostupných surovín nestačia aktuálnemu dopytu. Zvyšujúci sa objem elektrických áut v premávke pritom znamená, že potreba nerastných surovín sa ešte zvýši. Ako z toho reálne von, zatiaľ nikto zodpovedne neprezradil.

zdroj: Reuters, Handelsblatt