Obe spomínané organizácie tvrdia, že obchod s novými automobilmi a následné (napríklad servisné) služby budú v najbližších rokoch čeliť masívnemu rušeniu pracovných miest. Už do roku 2030 by len v Nemecku mal klesnúť počet zamestnancov v predajniach áut o 18 percent, presnejšie zo 435 tisíc na 356 tisíc ľudí.

O dekádu neskôr, teda v roku 2040 IfA a FIAO odhadujú, že v porovnaní s dnešným stavom stratí prácu v tomto odbore viac ako štvrtina zamestnancov. V tomto prípade uvádzajú mínus 28 percent a prepad pod 313 tisíc.

Vyššie uvedené čísla nájdete v najnovšej štúdii oboch inštitútov s názvom „Vplyv na zamestnanosť v automobilovom priemysle v rokoch 2030/2040“, ktorú Nemci spracovali pre štátnu agentúru e-mobil BW a ministerstvo hospodárstva spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko.

Ak máte pocit, že ide o príliš lokálnu záležitosť, aby sa týkala aj Slovenska, hádať sa s vami nebudeme. Je ale nutné zvážiť, že aj keď elektrifikácia vozového parku či digitalizácia nášho hospodárstva prebieha o dosť pomalšie, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa im nevyhneme. Inak povedané, roky sú možno nesprávne a mali by sme počítať s istým sklzom, redukcia pozícií v obchode s autami je však – zdá sa – nevyhnutná.

Štúdia hovorí, že pokiaľ ide čisto o predaj nových vozidiel, ovplyvnené bude dokonca každé tretie miesto. Podľa nej zanikne až 36 % pozícií v centrálnych útvaroch zodpovedných za plánovanie, administratívu a organizáciu. V sektore maloobchodu, teda hlavne na pozícii predajcov, je odhadovaná redukcia 34 % a v servisoch či skladoch príde o prácu 24 % ľudí.

Podľa odborníkov bude toto prepúšťanie súvisieť s digitalizáciou obchodných procesov, teda stále častejším nákupom cez internet, digitalizáciou áut, inak povedané zjednodušovaním ich pohonu a celkovou zmenou modelov predaja spojených napríklad s rušením dílerstiev.

Klasické predajne áut budú možno už čoskoro minulosťou.

O to sa teraz budú snažiť predovšetkým automobilky, aby nepredávali produkty prostredníctvom nezávislých predajcov (ktorí logicky majú svoje marže, aby prežili) ale priamo zákazníkom.

Vyššie spomínané zmeny by síce mohli vo výsledku niečo ušetriť, transformácia ale zadarmo neprebehne, a to znamená jediné. Automobilky či autoservisy budú musieť investovať, a tým pádom šetriť napríklad na zamestnancoch a ich počtoch.