V Berlíne sa konalo zahájenie tuning sezóny na olympijskom štadióne. To predstavovalo potenciálne nebezpečenstvo a zároveň mohlo ovplyvniť i bezpečnosť cestnej premávky v okolí štadióna. Preto sa nemecká polícia rozhodla zakročiť. Nakoľko je tamojšia legislatíva odlišná od tej našej, mali právomoc nelegálne upravené autá odtiahnuť. Údajne takých áut zabavili 13. To vôbec nie je málo, takže sa táto udalosť rozoberá snáď na každej motoristickej stránke v Európe...

Nemecký policajt vizuálne hodnotí technický stav Audiny 

U nás sa vám to nestane

Hrozí vám odtiahnutie a následné zabavenie vášho miláčika i u nás? Odpoveď znie NIE! Hlavný rozdiel medzi Nemeckom a Slovenskom je v tom, že Nemci prostredníctvom TUV skúšobní dokážu upravovať legálne takmer čokoľvek. Stojí to síce väčšie peniaze, ale stále je to možné urobiť oficiálne. U nás to je legislatívne obmedzené - žiadny výrobca, alebo dovozca Vám okrem kolies a iných originálnych doplnkov potvrdenie nevydá a skúšať riešiť väčší zásah skúškami a homologovaním cez Výskumný ústav dopravný v Žiline tiež asi veľmi zmysel nemá.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov
Čo vlastne hovorí zákon o tuningu u nás? "Za technicky nespôsobilé vozidlo sa považuje také vozidlo, na ktorom boli vykonané nepovolené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent, alebo samostatná technická jednotka." (z. č8/2009 O cestnej premávke).

Prítomnosť polície na tuning zrazoch nie je výnimkou ani u nás. Skôr sa však zameriavajú na požitie alkoholu a na porušenie pravidiel cestnej premávky, ako na samotnú nelegálnosť úprav. A pritom policajt je zo zákona oprávnený kontrolovať technický stav vozidiel. Predsa policajti sú u nás tiež ľudia, a keď je niečo vkusne upravené, tiež hneď nejdú po úpravách ako pes po údenom. I keď výnimky sa nájdu. A naviac, u nás za technicky nespôsobilé vozidlo Vám pri cestnej kontrole hrozí maximálne pokuta, poprípade odobratie osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom (v zmysle zákona 8/2009 o Cestnej premávke). Čiže odťah za tuning sa u nás nekoná.

Na záver druhý dôvod, prečo vám nelegálne upravené vozidlo nebude odtiahnuté a zabavené v prospech štátu. Slovenská legislatíva umožňuje v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch uložiť trest alebo sankciu prepadnutia veci, ale iba za splnenia určitých podmienok „Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi a bola použitá na spáchanie priestupku, alebo bola na to určená, alebo bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom. Prepadnutie veci nemožno uložiť, ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku. Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva Slovenská republika.“