„V niektorých nepoctivých servisoch sa môže bohužiaľ stať, že účtované práce vôbec nevykonali, alebo vám naúčtovali servis, ktorý nebolo vôbec treba urobiť. Nezabudnite teda porovnať popis opráv so skutočnosťou, spýtať sa či všetky práce boli nutné a prečo. V prípade výmeny dielov sa zaujímajte či ich bolo skutočne treba meniť a nešlo závadu iba opraviť,“ radí regionálny manažér výkupu AAA AUTO Jindřich Topol.

Autorizovaný servis?

V prípade nového vozidla väčšinou výber autoservisu veľmi neriešime a s autom chodíme do autorizovaného servisu. Aj keď vám budú predajcovia tvrdiť, že je to nutnosť a inak strácate nárok na záruku, nie je to pravda. Podľa nariadenia Európskej únie môžete na základe tzv. „Blokovej výnimky“ servisovať auto bez straty zákonnej záruky v akomkoľvek servise, ak dodrží následné zásady:

1. dodržanie technologického postupu predpísaného výrobcom auta,

2. použitie originálnych, alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov,

3. všetky práce a zásahy riadne zdokumentuje. Vystaví zákazkový list, úkony zapíše do servisnej knihy, tiež vystaví doklad o údržbe s presným rozpisom úkonov, faktúru a bloček.

Pokiaľ však narazíte na „fušera“, ktorý svoju prácu odflákne, o záruku prichádzate. No výhodou neznačkových servisov je výrazne nižšia cena.

Referencie

Ako vybrať tú správnu autoopravovňu, keď ani autorizované servisy nie sú zárukou kvality? Nechajte si poradiť od rodiny alebo dobrých známych. Problém je, že aj tí vám môžu niekedy nevedomky poradiť zlý servis, v ktorom si zaúčtujú nevykonané služby alebo nevymenené diely. Dobrou vizitkou je, keď servis ručí za svoje služby a v prípade pochybenia je ochotný vykonať nápravu zdarma.

„Spoločnosť je vhodné preklepnúť aj na internete. Každý väčší servis má dnes webstránku. Samozrejmosťou by mal byť cenník, ktorý by ste mali preštudovať, aby ste nezostali na mieste nepríjemne prekvapený. Na stránke potešia aj fotky z dielne, kde môžete vidieť vybavenie alebo samotný zoznam vybavenia a rôzne certifikáty,“ radí regionálny manažér výkupu AAA AUTO Jindřich Topol.

Typy na čo si dať pozor v servise:

1, Zákazkový list

Zákazkový list je veľmi dôležitým dokumentom, ktorý vám každý slušný servis vystaví pred začatím opravy. Tu si dojednáte požadovaný rozsah opráv, termín odovzdania, ale aj cenu. Každé navýšenie sumy musí s vami servis konzultovať (v priebehu opráv sa niekedy objavia nečakané komplikácie). Počítajte aj s tým, že samotná identifikácia poruchy nie je zadarmo. Servis najskôr musí určiť v čom je chyba (pokiaľ to nie je úplne jasné) a až potom môže previesť predbežnú kalkuláciu opravy. Pokiaľ vám ju odmieta dať, môžete veštiť problémy...

Zákazkový list nepodceňujte a vždy ho vyžadujte aj s presne zapísaným stavom počítadla najazdenej vzdialenosti a stavom palivovej nádrže. Niektorí automechanici si totiž môžu vaše vozidlo požičať na súkromné účely, aj keď daný úkon nevyžaduje testovaciu jazdu. Mechanici radi skúšajú najmä autá, ku ktorým sa bežne nedostanú, takže ak máte výnimočné športové auto, luxusné vozidlo alebo veterána, buďte na pozore. Palubné kamery v autách zachytili už mnoho neštandardných „testovacích jázd“.

2, Náhradné vozidlo

Ak nedokážete bez auta existovať, bude vás zaujímať aj možnosť náhradného vozidla. Mnohé servisy deklarujú dostupnosť náhradných vozidiel (niektoré aj zdarma), ale keď si ho na mieste vypýtate, tak vám povedia, že žiadne momentálne nemajú. Ideálne si ho teda rezervujte vopred telefonicky.

Pri preberaní náhradného vozidla postupujte ako v autopožičovni. Trvajte na detailne vyplnenom preberacom protokole, kde budú zaznamenané všetky poškodenia exteriéru aj interiéru. Pamätajte na to, že auto treba väčšinou odovzdať s plnou nádržou.

3, Preberanie

Pri preberaní automobilu si detailne prejdite popis vykonaných opráv a účtované čiastky. „V niektorých nepoctivých servisoch sa môže bohužiaľ stať, že účtované práce vôbec nevykonali, alebo vám naúčtovali servis, ktorý nebolo vôbec treba urobiť. Nezabudnite teda porovnať popis opráv so skutočnosťou, spýtať sa či všetky práce boli nutné a prečo. V prípade výmeny dielov sa zaujímajte či ich bolo skutočne treba meniť a nešlo závadu iba opraviť,“ radí regionálny manažér výkupu AAA AUTO Jindřich Topol.

Ak sa stane, že servis urobí práce nad rámec zákazkového listu alebo za výrazne vyššiu cenu, reklamujte to na mieste. Finálna cena nemôže bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa prekročiť predbežnú cenu opravy o viac ako 10 %. Rovnako opravu ihneď reklamujte, ak zistíte, že ani po nej porucha nezmizla. Niektoré servisy namiesto správnej diagnostiky menia diely „na skúšku“. Zákazníka nechajú zaplatiť nový diel, napríklad rameno zavesenia alebo novú škrtiacu klapku, ale či tento nový diel poruchu odstráni iba skúšajú. Pri zásadnejších opravách žiadajte ešte pred platením skúšobnú jazdu. Ak nie je niečo v poriadku, auto nepreberajte. A nezabudnite si dať všetky úkony zapísať do servisnej knižky.

V prípade návštevy nového servisu môžete byť aj trochu paranoidný a môžete žiadať staré diely späť. Máte tak väčšiu istotu, že boli reálne vymenené, aj keď vždy vám vedia ukázať „erárne“ diely z iných áut. V niektorých servisoch dokonca môžete byť pri práci mechanikov, alebo ich sledovať cez sklo alebo cez kameru.