Presne ako naznačuje meno systému, Nissanov duálny vstrekovač využíva pre vstrekovanie paliva na koniec sacieho kanálu dva samostatné vstrekovače. Dva vstrekovače paliva na valec dokážu podľa technikov zmenšiť veľkosť kvapiek v porovnaní s doposiaľ používanými systémami nepriameho vstrekovania až o 60%. Jemnejšie rozprášenie paliva poskytuje ešte hladší a pokojnejší priebeh spaľovania.

Podobne ako v prípade priameho vstrekovania, na vlnu ktorého sa Nissan akosi neodvážil, Dual Injector má ponúknuť 4% úsporu paliva, ale v porovnaní s priamym vstrekom má i iné výhody, zvláš v prípade maloobjemových motorov. Použiť priamy vstrek pre motory s objemom valca menším než 300 ccm je konštrukčne náročné, hlavne pre potrebu použitia a umiestnenia vysokotlakého čerpadla. To značne zvyšuje cenu a komplikovanosť motora, čo v konečnom dôsledku môže zatieniť výhody priameho vstreku. Dual Injector pracuje s klasickými tlakmi paliva, vyžaduje len minimálne modifikácie hlavy valcov a je asi o 60% lacnejší než systém priameho vstreku.

Keďže dvojitý vstrek spaľuje palivo kvalitnejšie než konvenčný jednovstrekový systém, nový systém dokáže ušetriť i na výfukovej strane motora. Kvalitnejšie spálená zmes kladie menšie nároky na akosť a hrúbku kovov použitých na začiatku výfukovej vetvy a približne len polovicu drahýh kovov použitých v katalyzátore, čo môže byť až o 75% lacnejšie než konvenčný výfukový systém. Prvé Nissany s Dual Injectorom by sa na cestách v Japonsku mali objaviť začiatkom budúceho roka.