Rýchlostná cesta R2 bude mať 338 km: Slovensko čaká ešte veľa práce

Na „južnej trase“ do Košíc má Slovensko niekoľko úsekov už hotových a ďalšie dva sa stavajú. Minister dopravy Jozef Ráž informoval o situácii na R2 od Zvolena po Košice, konkrétne o úseku rýchlostnej cesty Kriváň – Mýtna vo výstavbe.

“Jeden z úsekov, ktorý si môže každý motorista skontrolovať denne, keď ide po ceste prvej triedy, ktorá ide popod úsek v plnej výstavbe,” okomentoval novú cestu Jozef Ráž.

Časť R2 na trase Kriváň – Mýtna má dĺžku 9,3 kilometra, pričom 4,5 kilometra z toho je estakáda ponad cestu prvej triedy – aj kvôli tomu ide o zložitú stavbu. Ale nielen to: “Ide o veľmi pekný úsek čo sa týka stavebno-technického vyhotovenia,” dodáva Ráž.

Minister dopravy je nateraz s týmto úsekom R2 spokojný: “Na stavbe je čulý stavebný ruch. Stavba vyzerá, že napreduje tak, ako má. Dúfajme, že zhotoviteľ dodrží všetky termíny,” okomentoval. Aj skôr riešený problém pri odstraňovaní tamojšej skládky – súvisiaci s jej vyššou kapacitou – má byť podľa Ráža v krátkom čase konečne doriešený.

Čo presne sa momentálne na stavbe deje? “Denne prebiehajú betonážne práce, naťahujú sa asfaltové vrsty, izolačné práce, armovanie. Ako si môže každý skontrolovať, na tomto úseku sa intenzívne pracuje,” ubezpečuje opakovane Ráž.

Čo sa týka bližších dátumov, v priebehu budúceho roka má byť táto časť R2 hotová a odovzdaná do prevádzky. Slovensko nemá svoju najdlhšiu rýchlostnú cestu R2 ani zďaleka hotovú, no v tomto prípade vidno taký príklad stavebného projektu, ktorý - minimálne v tejto fáze - napreduje podľa plánu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy SR / foto: Doprastav