Lexus LS prináša svetovú premiéru viacerým novým bezpečnostným prvkom. 

Lexus Safety System +

Je založený na koncepcii integrovaného riadenia bezpečnosti, ktorá je postavená na integrácii jednotlivých bezpečnostných technológií a systémov. Tak zaisťuje dokonalejšiu podporu vodičovi v bežných jazdných situáciách. Niektoré prvky balíka zdokonalili, napr. prednárazový bezpečnostný systém (PCS), systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA) alebo adaptívny tempomat.

Lexus Safety System +A

Lexus Safety System +A zaistí prepracovanú prednárazovú podporu a premyslené jazdné asistenčné funkcie. Súčasťou Lexus Safety System +A je aktívny asistent riadenia, ktorý ako prvý na svete aktívne pomáha zamedziť nehodám, ktorým sa nemožno vyhnúť samotným brzdením. Ďalším prvkom je systém sledovania premávky v priečnom smere pred vozidlom (FCTA), ktorého účelom je varovať vodiča pred nebezpečenstvom čelného stretu na križovatkách. Vyššie uvedené a ďalšie prvky spoločne so systémom na podporu riadenia Lexus CoDrive (pomáha vodičovi udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu) dosahujú vysokú úroveň podpory bezpečnej jazdy. Lexus LS prináša aj ďalšie technológie na podporu bezpečnejšej jazdy v najrôznejších dopravných situáciách. 

Nové technológie aktívnej bezpečnosti

 • Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s upozorňovaním na chodcov s aktívnym asistentom riadenia

Okrem klasického systému PCS, ktorý pomáha zamedzovať nehodám varovaním, je LS vybavený systémom upozorňovania na chodcov. Ten ako prvý na svete rozpoznáva smer pohybu chodca a aktívnym asistentom riadenia, ktorý automaticky zasahuje do riadenia a brzdenia.


Ak systém zaznamená riziko stretu v priestore pred vozidlom, pomocou animácie na veľkom farebnom projekčnom displeji zobrazí smer chôdze osoby, a tak pomôže vodičovi intuitívne zareagovať. Aktívny asistent riadenia rozpozná v rámci jazdného pruhu vysoké riziko stretu s chodcom, alebo priebežnou konštrukciou (ako je napr. zábradlie). Ak systém súčasne vyhodnotí, že je stretu ťažké zabrániť samotným brzdením, ale pomôže zásah do riadenia, systém to automaticky urobí (popri aktivácii výstrahy a použití bŕzd vozidla).

 • Systém Lexus CoDrive: vyspelá technológia na podporu riadenia

Systém Lexus CoDrive dopĺňa adaptívny tempomat riadený radarom a asistent pre sledovanie jazdnej dráhy (LTA). Prostredníctvom podpory riadenia na nerovných cestách či v dopravných zápchach tak  výrazne uľahčuje riadenie vozidla.

 • Asistent pre sledovanie jazdnej dráhy (LTA)

Asistent pre sledovanie jazdnej dráhy zasahuje do riadenia, keď je aktivovaný adaptívny tempomat. Okrem rozpoznávania vodorovného dopravného značenia sleduje vpredu idúce vozidlo. Tak pomáha v situáciách, v ktorých pruhy na vozovke nemožno rozpoznať.

 • Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)

Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel s ôsmimi zdrojmi LED hore a 16 zdrojmi dole (po oboch stranách) zaručuje optimálne osvetlenie nezávislým aktivovaním a deaktivovaním jednotlivých LED zdrojov, čím v porovnaní s existujúcimi LED systémami AHS umožňuje jemnejšie regulovať intenzitu a vzdialenosť svetelných lúčov. Vo výsledku častejšie jazdí s diaľkovými svetlami a lepšiu viditeľnosť počas jazdy v noci bez oslňovania vozidiel idúcich vpredu alebo prichádzajúcich v protismere.

 • Systém sledovania premávky v priečnom smere pred vozidlom (FCTA)

Systém FCTA pomáha sledovať a rozpoznávať križujúce objekty pred vozidlom, a tým predchádzať kolíziám na križovatkách. Používa predný radar a ako prvý na svete upozorňuje vodiča na smer, z ktorého sa križujúce vozidlo do najbližšej križovatky blíži. Príslušné výstrahy sa zobrazujú pomocou veľkého priehľadového displeja LS. Ak vodič pokračuje a blížiace sa križujúce vozidlo neberie do úvahy, systém vydá akustické varovanie a upozorní aj na displeji palubného počítača LS.

 • Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) 

RSA získava informácie o dopravnom značení pomocou kamery a máp navigácie a následne tieto informácie zobrazuje pomocou priehľadového displeja a displeja palubného počítača, čím v záujme bezpečnejšej jazdy potláča riziko prehliadnutia dôležitej značky.

 • Zdokonalené technológie aktívnej bezpečnosti

Lexus ďalej posunul technologickú úroveň systémov PCS, LDA a dynamického tempomatu riadeného radarom v rámci balíka technológií Lexus Safety System +, ktorý je zastúpený v stále väčšom počte modelov Lexus a v prípade modelu LS je spojený s ďalším balíkom Lexus Safety System + A.

 • Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)

Systém PCS rozpoznáva chodcov a vozidlá vpredu pomocou milimetrového radaru a stereo kamery, čím pomáha predchádzať nehodám a znižovať prípadné škody pomocou výstrah, prednárazového brzdového asistenta a systému predkolízneho brzdenia. Zdokonalený systém PCS dokáže rozpoznávať chodcov po zotmení a cyklistov a okrem toho vykazuje účinnejšie spomaľovanie pri automatickom brzdení. Pri rozpoznaní chodca napríklad dokáže vozidlo spomaliť až o 60 km/h, čím účinnejšie pomáha zamedziť prípadnému stretu.

 • Systém na sledovanie jazdných pruhov (LDA)

Systém LDA pomáha zamedziť nechcenému opusteniu jazdného pruhu. Systém LDA vďaka vyšším rozpoznávacím schopnostiam teraz okrem pruhov na vozovke dokáže sledovať aj ohraničenie medzi asfaltom a napr. trávou, prašným povrchom alebo obrubníkmi. Teraz tak dokáže upozorňovať vodiča a aktívne zasahovať do riadenia aj na cestách bez vodorovného značenia jazdných pruhov.

 • Adaptívny tempomat riadený radarom

Mimoriadne základné rozpoznávacie schopnosti sú zaistené širokouhlou detekciou pomocou nového milimetrového radaru a kamery so širším pokrytím v smere dopredu. Adaptívny tempomat riadený radarom tiež podporuje pohodlnejšie riadenie vďaka hladkej akcelerácii pri rozjazde, rovnako ako pri jazde za iným vozidlom, odbočovaní a zrýchľovaní (v záujme pocitu bezpečia všetkých cestujúcich), ale aj hladkému spomaľovaniu v prípade rýchlych zmien pri jazde za iným vozidlom.

Ostatné technológie aktívnej bezpečnosti

 • Brzdenie na podporu parkovania (nehybné objekty, vozidlá prichádzajúce zozadu, chodci pohybujúci sa za vozidlom)

Do jediného bezpečnostného balíka bolo integrovaných niekoľko systémov na podporu brzdenia pri nízkych rýchlostiach s cieľom znížiť prípadné škody pri nehodách počas parkovania, keď je z dôvodu komplikovanej situácie ťažké detegovať pohybujúce sa vozidlá a chodcov, resp. steny alebo iné nepohyblivé objekty v okolí vozidla. Už používaný inteligentný ultrazvukový lokátor (ICS) a automatické brzdenie pri rozpoznaní premávky za vozidlom (RCTAB) sa rozširuje o celosvetovo prvý systém podporného brzdenia pri výskyte chodcov za vozidlom, ktorý rozpoznáva chodcov pomocou zadnej kamery a v prípade rizika kolízie pomáha minimalizovať škody pomocou výstrah a zásahov do brzdenia.

 • Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View

Systém panoramatického sledovania situácie okolo vozidla bol doplnený o funkcie na zobrazovanie situácie po stranách a lepší výhľad pri zabáčaní, ktoré napomáhajú k bezpečnejšej kontrole okolia. Zobrazovanie situácie po stranách zachytáva priestor pred vozidlom na 12,3" monitore LS, pričom simuluje pohľad na okolie zo zvýšeného bodu za vozidlom. Vodič tak môže intuitívne odhadovať veľkosť priestoru po stranách vozidla pri predchádzaní iného vozidla na úzkej ceste, alebo keď sa blíži k okraju vozovky, aby urobil miesto inému vozidlu. 


Pri aktívnom zobrazovaní situácie po stranách sa automaticky spúšťa aj funkcia na lepší výhľad pri zabáčaní, ktorá vytvára obraz vozidla pri pohľade zozadu v uhle zodpovedajúcom smeru jazdy pri prejazde zákrutou. Uvedené funkcie zvyšujú bezpečnosť pri zabáčaní doľava i doprava na úzkych cestách a zároveň zabraňujú kolíziám s obrubníkmi pri schádzaní z vozovky.