Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje uvoľniť trh technických a emisných kontrol vozidiel, ktorej výsledkom má byť vyšší počet poskytovateľov STK. Pritom už dnes nie je zo strany štátu dostatočne zabezpečená kontrola nad niektorými prevádzkovateľmi STK a na cesty sa dostávajú aj autá, ktoré by tam nemali čo robiť.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje uvoľniť trh technických a emisných kontrol vozidiel, ktorej výsledkom má byť vyšší počet poskytovateľov STK. Pritom už dnes nie je zo strany štátu dostatočne zabezpečená kontrola nad niektorými prevádzkovateľmi STK a na cesty sa dostávajú aj autá, ktoré by tam nemali čo robiť. Všetci to dobre poznáme. Stačí mať „známeho“ technika a „dvacka“ do vrecka všetko vyrieši. Prečo teda NA STK protestuje proti návrhu? Boja sa, že deregulácia STK situáciu ešte výrazne zhorší.

Ak novela prejde, STK si bude môcť založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by už nemalo limitovať počet staníc tak, ako to je doteraz.


„Neustále sa stretávame s nesprávnym vnímaním kontrol v očiach verejnosti. Cieľom prevádzkovateľov STK nie je znepríjemňovať životy motoristom, ale naopak zastrešiť posúdenie stavu vozidla nezávislou autoritou v záujme bezpečnosti, resp. nízkej nehodovosti. Nekontrolovaným rastom ďalších staníc STK môže utrpieť bezpečnosť cestnej premávky a vzniká riziko, že po cestách bude jazdiť ešte viac áut, ktoré by za žiadnych okolností kontrolou prejsť nemali,“ myslí si Miroslav Kobrtek, predseda NA STK.


Na Slovensku je v súčasnej dobe v prevádzke samostatných 140 staníc STK. Podľa vlády je to málo a na kontrolu sa čaká pridlho. Čísla však ukazujú úplný opak. Za rok 2015 boli stanice vyťažené len na 46 %, v roku 2016 to bolo 49 %. Kapacita staníc je teda dostatočná a vláda rieši neexistujúci problém zlej dostupnosti služieb pre motoristov, alebo sleduje bočné záujmy. Je však pravda, že v niektorých lokalitách sú stanice STK vyťažené viac. Práve v týchto miestach by mohli pribudnúť ďalšie pracoviská, ktoré by skrátili čakacie doby. Ale kto chce, už dnes sa môže objednať dopredu na presne stanovený termín.


Novela zákona je v súčasnosti v príprave. „Veríme, že zvíťazí zdravý rozum a zavážia aj skúsenosti zo zahraničia. Veľmi dobrou inšpiráciou by bol český model, kde sa parlament nestotožnil s navrhovanou liberalizáciou a do novely zákona schválil možnosť manažovať počet kontrolných staníc STK podľa viacerých relevantných parametrov,“ ilustruje Kobrtek.

„Návrh vôbec neberie do úvahy postranné dopady ako potenciálne vyššia nehodovosť, zásahy záchranných zložiek a s tým spojené zvýšené náklady na hospitalizácie a celkovo zdravotníctvo.“

Podľa navrhovaných zmien budú niektoré kategórie vozidiel pristupovať k technickej kontrole po dlhšom čase ako dnes, alebo ju nebudú musieť absolvovať vôbec. „Aj tieto kroky povedú k situácii, že existujúce stanice STK budú mať podstatne menej práce. Áno, na Slovensku sa aj teraz vyskytnú prípady nedostatočnej kapacity liniek STK. Vtedy je však možné pristúpiť k lokálnemu navýšeniu počtu liniek,“ navrhuje Kobrtek.

„Návrh vôbec neberie do úvahy postranné dopady ako potenciálne vyššia nehodovosť, zásahy záchranných zložiek a s tým spojené zvýšené náklady na hospitalizácie a celkovo zdravotníctvo,“ dodáva Kobrtek. Dnes vykonáva kontrolu nad prevádzkami STK tím troch pracovníkov. Na 140 staníc STK je to nedostatočné číslo. Tí navyše nie sú odborníkmi na automobilovú problematiku. Novela počíta so zvýšením na osem pracovníkov, čo i tak nezaručí kvalitné vykonanie dozoru. Navyše dozorné kontroly by mali prebiehať systematicky, nielen podľa dostupného kamerového systému.

Negatívny príklad z Poľska

Ďalším zahraničným príkladom je Poľsko, tentokrát však negatívnym. V krajine nájdeme približne 4800 STK. To je na počet áut približne 3-násobné množstvo oproti SR. Trh je tu totiž deregulovaný. Pritom cca 4000 STK má finančné problémy. Čo znamená, že konkurencia je silná. To tlačí na zníženie kvality služieb. Pretože ak auto neprejde na jednej "prísnej" stanici, vodič si ho vezme na druhú, "menej prísnu". Motoristi sa budú následne tým dôsledným STK vyhýbať. Čísla hovoria za všetko. V Poľsku neprejde cez STK len 1 % áut. Priemerný vek vozového parku tam pritom dosahuje 14 rokov. Na Slovensku máme mladší vozový park a technici STK označia 4,49 % vozidiel ako nespôsobilé na premávku (údaje za rok 2016)!


NA STK chce predísť tomu aby prechádzali cez technickú kontrolu autá v zlom technickom stave. Štatistiky ukazujú, že za 10 % nehôd môže zlý technický stav vozidla (pneumatiky, brzdy, podvozok...). V susednom Poľsku, ktoré má mizernú kvalitu STK je to ešte horšie.


Národná asociácia staníc technickej kontroly navrhuje v rámci novely aj povolenie predaja niektorých produktov priamo na staniciach. Ide o sortiment ako lekárničky, žiarovky, trojuholníky a podobne. V súčasnosti je to zakázané. Motoristi kvôli takýmto maličkostiam častokrát neprejdú cez kontrolu, pritom vozidlo je v dobrom stave. Predaj produktov priamo na mieste by ich odbremenil od ďalších výdajov a najmä od ďalšieho strateného času pri opätovnej kontrole.