Rakúšania žalujú subjekty, ktoré poskytujú služby odstránenia filtrov pevných častíc

Dolnorakúske zastupiteľstvo pre životné prostredie podalo na prokuratúru žaloby približne na 50 firiem aj súkromných osôb, ktoré v Rakúsku ponúkajú odstránenie filtra pevných častíc, alebo jeho softvérovú deaktiváciu. Firmy, či už servisy, alebo tuningoví úpravcovia, propagujú tento postup úsporou nákladov, lepším výkonom motora a nižšou spotrebou. Demontáž či iná manipulácia s filtrami je však nelegálna.

Filtre pevných častíc redukujú obsah jemných častíc vo výfukových plynoch dieselových motorov. V dôsledku demontáže či deaktivácie filtrov sa do ovzdušia dostávajú násobne vyššie množstvá častíc. "Čím novšie dieselové motory, tým menšie sú tie častice," vysvetľuje predstaviteľ zastupiteľstva Thomas Hansmann. Podľa neho sú jemné častice zdraviu škodlivé a môžu viesť k dýchacím problémom najmä u detí, starších a chorých ľudí. Navyše môžu zvyšovať aj úmrtnosť. Žaloba smeruje proti 50 menovaným firmám a jednotlivcom, ale aj proti neznámemu páchateľovi. Podkladom sa stal vlastný prieskum zastupiteľstva na internete. Impulz dodal typ od oddelenia Technických automobilových záležitostí pri Úrade krajinskej vlády Dolného Rakúska...

Žaloba smeruje proti 50 subjektom. Podkladom sa stal vlastný prieskum zastupiteľstva ...

Poskytovateľov týchto služieb odhalili vo všetkých spolkových krajinách s výnimkou Vorarlberska a Burgendlandska, pričom na internete našli aj reklamu jednej maďarskej firmy. Spoločnosti zareagovali s vidinou zárobku veľmi rýchlo. Niektoré stránky sú medzičasom zmenené a iné úplne prestali existovať. Je zrejmé, že ich majitelia si uvedomujú, že robia svetu zlú službu.

 

Zastupiteľstvo podalo žalobu pre navádzanie na trestný čin podvodu a ďalšie delikty voči zákonu o ochrane životného prostredia. Majitelia vozidiel môžu byť stíhaní pre trestný čin podvodu a porušenie zákona o podmienkach prevádzky vozidiel. Vozidlá sú totiž po demontáži alebo deaktivácii továrensky zabudovaného filtra nespôsobilé pre cestnú premávku (rovnako ako u nás).

 

Zastupiteľstvo ďalej požaduje zrušenie daňového zvýhodnenia dieselových vozidiel. Výmenou za vyššie daňové zaťaženie dieselov navrhuje zastupiteľstvo zavedenie ročného cestovného lístka, ktorý by platil pre hromadnú dopravu v celom Rakúsku.

Rakúsko žaluje Nemecko za mýto na diaľniciach

Druhou kauzou je mýto v Nemecku. Rakúsko je rozhodnuté, že bude žalovať Nemecko na Európskom súdnom dvore (ESD) pre zavedenie mýta pre osobné automobily. Rakúsky minister financií Jörg Leichtfried vyhlásil, že podnikne právne kroky proti nemeckému mýtu. "Považujem toto mýto za diskriminačné a nezlučiteľné s legislatívou Európskej únie," povedal v prvej reakcii na rozhodnutie Spolkovej rady, ktorá neposlala zákon o mýte do mediátorského výboru, ktorý má v prípade potreby nájsť konsenzus medzi Spolkovou radou a Spolkovým snemom (Bundestag). "Teraz nám je jasné, že Nemecko sa rozhodlo zaviesť mýto pre zahraničných motoristov."

Rakúsko môže Nemecko žalovať až po tom, čo Európska komisia oficiálne zastaví konanie pre porušenie legislatívy EÚ...

Leichtfried bude dnes (4.4.) v rakúskom parlamente informovať koalíciu o svojom zámere. Rakúsky kancelár Christian Kern už prisľúbil svoju podporu a o ďalších krokoch Rakúska informoval aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú.

 

Rakúsko však môže Nemecko formálne žalovať až po tom, čo Európska komisia oficiálne zastaví konanie pre porušenie legislatívy EÚ. Nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt sa na tom s Bruselom dohodol už koncom roka 2016.

 

Expert na európske právo Walter Obwexer odporúča Leichtfriedovi žalobu na Európskom súdnom dvore. Mýto je aj v zmenenej podobe diskriminačné, pretože má fakticky platiť len pre vozidlá registrované mimo Nemecka. Výber mýtneho v Nemecku by sa mal začať v roku 2019, o čom sme pred časom písali.