"Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2017," uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Ministerstvo dopravy predstavilo návrh, ako chce znížiť pokuty za neplatné alebo chýbajúce emisné či technické kontroly. Okrem iného má priniesť aj liberalizáciu staníc technickej kontroly. Čo sa týka pokuty za chýbajúcu či neplatnú emisnú alebo technickú kontrolu, vodičovi hrozí v súčasnosti v obidvoch prípadoch pokuta vo výške 165 eur. Od 1. januára 2016 pritom platí, že ak majiteľ auta zaplatí do 15 dní dve tretiny, považuje sa pokuta za uhradenú., čiže dohromady 220 eur. Teraz ministerstvo v novele zákona navrhuje, že ak si majiteľ auta dodatočne splní svoju povinnosť, čiže absolvuje technickú alebo emisnú kontrolu a zaplatí do 15 dní jednu tretinu z pokuty, sankcia sa bude považovať za uhradenú.

"Tento nástroj bude zároveň motivačný pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si povinnosti aj dodatočne splnili čo najskôr, a tým sa vyhli pokute v plnej výške." 

Hovorkyňa tiež pripomenula, že od januára 2016 je spustený aj jednotný informačný systém cestnej dopravy, prostredníctvom ktorého si môžu všetci motoristi nastaviť notifikáciu, ktorá ich vopred upozorní na blížiaci sa termín technickej a emisnej kontroly. O službu sa však motoristi veľmi nezaujímajú. Mnohí aj preto, lebo o službe vôbec nevedia.

Ministerstvo dopravy by nemalo limitovať počet STK staníc

Čo sa týka novelou navrhovanej liberalizácie trhu so stanicami technickej kontroly a emisnej kontroly, tá má umožniť, že stanicu si bude môcť založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by už nemalo limitovať počet STK staníc tak, ako to je doteraz. V súčasnosti ich počet určuje ministerstvo na každý okres, čo automaticky vytvára podmienky pre protekcie a úplatky. Od takého kroku si rezort sľubuje zvýšenie počtu staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na tieto kontroly.

Ministerstvo dopravy v novele navrhuje, aby si stanicu TK a EK mohol zriadiť každý, kto splní zákonné podmienky...

Zdroj: TASR