V posledný predprázdninový týždeň naša vláda stihla schváliť novelu zákona, ktorá zavedie nové pravidlá pre udeľovanie pokút za chýbajúcu STK a EK na vozidlách registrovaných v SR. Ak novelu schváli parlament (čo je takmer isté), nadobudnú nové pravidlá platnosť od apríla 2018.

 

 


 

Prepadnutá STK/EK - dnes za neplatnú technickú a emisnú kontrolu majiteľa vozidla potrestá automatický systém sumou 166 € za každú zvlášť. Ak má auto prepadnuté obe kontroly, pokuta bude 322 €. Podobne, ako pri rýchlej úhrade za neplatnú diaľničnú známku, aj v tomto prípade bude po zaplatení do 15 dní výška pokuty o tretinu nižšia, teda 111 €. Po novom bude možné po uhradení pokuty do 15 dní získať "zľavu" až 2/3, čo je približne 55 €. Druhá možnosť bude auto v danej lehote odhlásiť a pokutu tým celkom zrušiť.

 

„Tento nástroj bude zároveň motivačným nástrojom pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti aj dodatočne splnili čo najskôr a tým sa vyhli pokute v plnej výške,“ zdôvodnili autori návrhu.

 

Ministerstvo dopravy eviduje k júlu 2017 približne 40-tisíc podnetov na automatické uloženie pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu. Od zákona sa taktiež očakáva, že sa rozšíri sieť pracovísk, kde možno kontrolu absolvovať. Autori normy totiž navrhujú zrušiť obmedzenia, ktoré doposiaľ vyplývali z vyhlášky ministerstva dopravy. Proti tomuto návrhu je však väčšina odborníkov. Väčšina považuje reguláciu počtu staníc STK za správnu, a to z viacerých dôvodov. No zdá sa, že na tieto rozumné argumenty vládni úradníci vôbec nereflektujú...

zdroj: aktuality.sk

ZMENA V ZRIAĎOVANÍ STANICE TK A EK. POKUTY OPÄŤ KLESNÚ

ZMENA V ZRIAĎOVANÍ STANICE TK A EK. POKUTY ...

Rezort dopravy ukázal, ako chce znížiť pokuty za prepadnuté technické a emisné kontroly. Do pripomienkového konania ...

13. 03.
KTO UKLADÁ POKUTY ZA PREPADNUTÚ STK A EMISNÚ KONTROLU?

KTO UKLADÁ POKUTY ZA PREPADNUTÚ STK A ...

Rozvinutá diskusia pod článkom kolegu Olivera, ktorý sa týkal možného zníženia pokút za nevykonanú technickú a ...

24. 12. 2016
POKUTY ZA CHÝBAJÚCU TECHNICKÚ A EMISNÚ KONTROLU BUDÚ NIŽŠIE

POKUTY ZA CHÝBAJÚCU TECHNICKÚ A EMISNÚ ...

Od marca 2016 platí nový zákon, podľa ktorého dostávajú vodiči za neplatnú TK alebo EK pokutu automaticky cez ...

22. 12. 2016
AKO PRIPRAVIŤ AUTO NA STK?

AKO PRIPRAVIŤ AUTO NA STK?

Aby bolo aj staršie vozidlo bezpečné, musí byť v dobrom technickom stave. V opačnom prípade riskujete možnosť náhlej ...

13. 09. 2016