„Tento nástroj bude zároveň motivačným nástrojom pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti aj dodatočne splnili čo najskôr a tým sa vyhli pokute v plnej výške,“ zdôvodnili autori návrhu.

Ministerstvo dopravy eviduje k júlu 2017 približne 40-tisíc podnetov na automatické uloženie pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu. Od zákona sa taktiež očakáva, že sa rozšíri sieť pracovísk, kde možno kontrolu absolvovať. Autori normy totiž navrhujú zrušiť obmedzenia, ktoré doposiaľ vyplývali z vyhlášky ministerstva dopravy. Proti tomuto návrhu je však väčšina odborníkov. Väčšina považuje reguláciu počtu staníc STK za správnu, a to z viacerých dôvodov. No zdá sa, že na tieto rozumné argumenty vládni úradníci vôbec nereflektujú...

zdroj: aktuality.sk