Za 20 rokov otestovali 1800 áut. Vytvorili vyše 650 hodnotení. Celé testovanie zatiaľ stálo160 miliónov €.

Čo je hlavným cieľom Euro NCAP?

Pre spotrebiteľov uverejňuje informácie o porovnateľnom hodnotení bezpečnosti vozidiel vo svojich triedach. Tiež motivuje výrobcov, aby vylepšovali bezpečnosť vozidiel, čím sa značne znižuje počet poranení pasažierov a aj chodcov.

Prečo sa na vylepšenie bezpečnosti nevyužíva legislatíva?

Legislatíva stanovuje minimálnu povinnú normu, zatiaľ čo Euro NCAP sa zaoberá najlepšími možnými metódami v súčasnosti. Vylepšovanie legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti vozidiel môže byť pomalé, a to najmä preto, že je potrebné vziať do úvahy stanoviská všetkých členských štátov EÚ. Okrem toho, keď je legislatíva stanovená, prestáva stimulovať výrobcov, aby sa snažili o ďalšie vylepšenia. Euro NCAP pôsobí permanentne motivačne.

Ako budete vedieť, či je Euro NCAP efektívne?

Euro NCAP je strojcom obrovskej zmeny celkovej bezpečnosti vozidiel. Dá sa to vidieť z toho, ako rýchlo výrobcovia vylepšujú bezpečnostné vybavenie vozidiel a aké kroky podnikajú na to, aby dobre obstáli v testoch. Skutočné štúdie zranení, ktoré vykonáva SNRA (Swedish National Roads Administration - Švédska národná správa ciest) a SARAC (Safety Advisory Rating Committee - Poradná komisia pre hodnotenie bezpečnosti) zaznamenávajú klesajúce riziko poranenia s každou hviezdičkou, ktorú vozidlá od Euro NCAP získali.

Nebudú konštrukčné vlastnosti nevyhnutné na zabezpečenie dobrého výkonu vozidla pri čelnom náraze škodlivé pre chodcov?

Nie. Sila konštrukcie, ktorá má zabezpečiť dobrý výkon vozidla pri čelnom náraze, sa nemusí nachádzať na vonkajšej strane karosérie. Dômyselné vyhotovenie konštrukcie kapoty a umiestnenie tvrdých častí pod ňu zabezpečí dobrý výkon vozidla pri strete s chodcom. Tieto dva aspekty nie sú nezlučiteľné, ani sa navzájom nevylučujú.

Nebudú výrobcovia konštruovať vozidlá iba s cieľom prejsť skúškami Euro NCAP?

Nie, výrobcovia musia skonštruovať a otestovať vozidlá tak, aby vyhoveli mnohým iným bezpečnostným požiadavkám, než aké sú predmetom testov Euro NCAP. Avšak postupy Euro NCAP používajú ako svoj cieľ/normu pre aspekty, ktoré testujeme.

Čo si myslia výrobcovia o Euro NCAP?

Veria, že ak sa majú takéto testy vykonávať, malo by sa tak diať objektívne prostredníctvom nezávislej odbornej organizácie. Vo všeobecnosti súhlasia s tým, že Euro NCAP je zodpovedné za zlepšenie celkových bezpečnostných noriem. Euro NCAP pravidelne komunikuje s automobilovým priemyslom o technických záležitostiach.

Zapájajú sa výrobcovia do testovania?

Výrobcom oznamujú výber vozidla, variant a zvláštne vybavenie. Vozidlá na testovanie získavajú anonymne, ak to nie je možné, vyberajú ich náhodne z produkcie. Výrobcov požiadajú o informácie potrebné na testovanie, o odporúčanie ohľadne detských sedačiek a akékoľvek všeobecné komentáre. Pozývajú ich sledovať testy a chcú počuť ich názor, či sú spokojní so spôsobom, akým sa test vykonáva. Po skúške obdržia výsledky a môžu sa vyjadriť k akýmkoľvek odchýlkam v porovnaní s ich údajmi.

Zmení sa v budúcnosti systém hodnotenia?

Postupy Euro NCAP sa neustále vyvíjajú, pretože prihliadajú na nové vývojové trendy.

Posielajú výsledky špeciálne poisťovacím spoločnostiam, požičovniam automobilov, resp. hromadným nákupcom vozidiel?

Výsledky sa neposielajú žiadnym organizáciám, sú totiž ľahko dostupné na webovej stránke Euro NCAP.

Sú väčšie vozidlá bezpečnejšie ako malé?

Pri čelnom náraze vozidiel sa pasažierom ťažšieho vozidla, alebo vozidla s vyššou konštrukciou vodí lepšie než pasažierom ľahších a nižších vozidiel. Euro NCAP porovnáva vozidlá iba v rámci jednej veľkostnej kategórie. Hodnotenie vozidla v jeho veľkostnej kategórii je funkciou kvality jeho bezpečnostnej úpravy.