Skúsme sa na situáciu pozrieť globálne a orientujme svoju pozornosť na problémy spojené s každodenným používaním vozidiel. Verejné povedomie ovplyvnené osvetou, ale aj striktné sankcionovanie za prešľapy voči nariadeniam prináša svoje výsledky. „Len nech sneží, len nech sneží" – až 77% vodičov na Slovensku bolo dobre pripravených na prvý zimný sneh a „prezulo“ zimné pneumatiky včas, čo je veru úctyhodné číslo!

Porovnateľne zaujímavým, no pre nás oktánofilov nepochopiteľným je nasledujúce zistenie. 60 percent slovenských žien preferuje pekné malé  mestské automobily ako je napríklad Chevrolet Spark, pozor, a teraz to príde!, zatiaľ čo muži sa rozhodujú medzi funkčnosťou mestských automobilov (32%) a pohodlím rodinného auta (39%) akým je napríklad Chevrolet Cruze. Žeby u nás vládli samé rodinné typy, alebo treba hľadať za týmito ciframi ekonomickú úroveň obyvateľstva? Kto vie...

Ďalším paradoxom je vzťah majiteľ - auto. Pokiaľ sa nejedná o najlepšie úžitkové ( rozumej firemné) auto, Slovák si, zdá sa, materiálne hodnoty váži viac ako Čech. Výsledky prieskumu zistili, že Slováci sa tiež lepšie starajú o svoje autá – 50 percent vodičov navštívi umývačku áut aspoň raz za mesiac a takmer 30 percent vodičov umýva svoje auto raz za dva týždne. Pre porovnanie, podľa výsledkov v Českej republike, len 43 percent českých vodičov umýva svoje auto raz za mesiac a prekvapivo až 28 percent Čechov je ochotných čakať, pokiaľ im niekto na kapotu auta nenapíše „Umy ma!".

Prieskum tiež ukázal určitú podobnosť, kedy na základe vlastného hodnotenia sa rovnaké percento slovenských žien aj mužov cíti byť zodpovednými voči svojmu automobilu (60%). Avšak, aj v tomto ohľade je stále priestor na zlepšenie, muži a aj ženy môžu napríklad využiť aj najnovšie tipy Chevrolet Centra Služieb pre Zákazníkov, ktoré pomáhajú vodičom zefektívniť návyky v oblasti starostlivosti o svoje vozidlo. Tieto tipy poskytli na základe osobnej skúsenosti Rob Huff, pretekár Chevrolet WTCC a Ian Halleran, manažér popredajných služieb zákazníkom spoločnosti Chevrolet pre strednú a východnú Európu.

WTCC - Larini sa príkladne postaral o svoj Cruze :D ( prosím vnímať ako vtip)

WTCC - Larini sa príkladne postaral o svoj Cruze :D ( prosím vnímať ako vtip)

Na záver by bolo určite vhodné spomenúť, kto a odkiaľ bola spovedaná vzorka vodičov. Na Slovensku sa na prieskume spoločnosti Chevrolet zúčastnilo 500 vodičov, z toho 182 žien a 318 mužov, celkovo bolo do prieskumu zapojených 4700 vodičov z 11 európskych krajín vrátane Maďarska, Rumunska, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Chorvátska a Slovinska.

Štatistiku ako matematickú vedu nemám rád, kedže jej výsledky len málo reflektujú skutočnosť, najmä v prípade vyššie spomenutých otázok, a je závislá od nespočetného množstva premenlivých faktorov. Skúsme si teda spraviť vlastný, interný prieskum mienky čitateľov TopSpeed.sk. Anketové otázky sú nasledovné:


1. Ako často otvárate kapotu, a čo vás k tomu vedie, otvárať ju vôbec?

2. Ako často umývate svoje auto / autá?

3. Myslíte si, že tých 15 percent Sloveniek vie legitímne posúdiť stav v motorovom priestore?

4. Cítite sa zodpovední za svoje vozidlo? 

5. Vymenili by ste Bugatti Veyron za noc s Vašou Femme Fatale ? ( Nepovinná otázka bulvárneho charakteru :)


Ďakujeme za váš čas a prejavenú ochotu.


Zdroj: Prieskum spoločnosti Chevrolet / PR správa Chevrolet Central and Eastern Europe LLC

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze