Kia chce za 3 roky navýšiť platy o 15 %. Odborári chcú 6 - 10 % za rok. 

Ako to bolo minulý rok v Kii? Ešte vlani v marci si odborári OZ KOVO KIA vydupali pod hrozbou štrajku navýšenie platových tried o 8,8 %. K tomu sa im podarilo vybojovať aj lepšie ohodnotenie za prácu v noci. Na svojej činnosti však neprestali tvrdo pracovať a ešte koncom minulého roka vstúpili do ostrého vyjednávania s KIA Motors Slovakia. Predmetom rokovaní je nová kolektívna zmluva. Zatiaľ to vyzerá tak, že automobilka zamestnancom ponúka každoročné navýšenie v podobe 4,8 %, a to v nasledujúcich 3 rokoch. 

„Návrh spoločnosti zaručuje ďalšie zlepšovanie nadštandardného mzdového ohodnotenia zamestnancov a odzrkadľuje súčasnú situáciu spoločnosti s cieľom udržať si konkurencieschopnosť. Priemerné zvýšenie základnej mzdy o 4,8 % v tomto roku a nárast základnej mzdy o 4,8 % v rokoch 2019 a 2020 zabezpečí celkový rast základnej mzdy o 15 % pre každého výrobného zamestnanca v spomínanom období,“ píše sa v tlačovej správe Kii.

Z tlačovej správy ešte vyplýva, že by si väčšina zamestnancov vo výrobe polepšila aj posunom vyššie v tarifnom systéme. Odborári chcú platnosť kolektívnej zmluvy len do 31. marca 2019 a pre tarify 1A a 1G nárast o 10 % a v 2A a 2G nárast o 6 %. 

„Kia Motors Slovakia predložila ponuku, ktorá je s ohľadom na súčasnú situáciu na trhu férová a zodpovedná. Trojročné obdobie ponúka zamestnancom dlhodobú istotu pracovných miest. Návrh zároveň vytvára priestor na investície do výroby nových modelov ako aj technológií, ktoré zaručia udržateľný rozvoj spoločnosti v čoraz tvrdšej konkurencii na automobilovom trhu. Stabilita tiež poskytne priestor na zlepšovanie pracovného prostredia a riešenie rôznych otázok spojených s prácou, čo jednoročná dohoda neumožňuje,” vysvetlil Dae-Sik Kim, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Dnes, 16. januára 2018, prebehne 4. kolo kolektívneho vyjednávania medzi odborármi a výrobným závodom. Vďaka vysokej produkcii bol v decembri zamestnancom vyplatený bonus, a to až do výšky 758 eur. 

Zdroj: Žilinak

Foto: Kia