Brzdové systémy podľa použitia

1. Prevádzková brzda
 
Jej úlohou je spomaliť, poprípade úplne zastaviť auto. Tento druh bŕzd je ovládaný nohou, prípadne rukou pri motocykloch. Účinok bŕzd musí byť možné dávkovať podľa aktuálnej potreby. Pri správnom fungovaní brzdového systému sa pri brzdení vozidlo nesmie vychýliť z priameho smeru. Tieto brzdy sa z hľadiska konštrukcie delia na kotúčové a bubnové. V posledných rokoch sa upúšťa od použitia bubnových bŕzd a prednosť dostáva prvý zmienený typ. Bubnové brzdy sú ešte stále montované najmä na zadných nápravách ľahších a lacnejších modelov, poprípade návesoch a prívesoch kamiónov.

2. Pomocná brzda

Je známa aj ako brzda odľahčovacia, či motorová brzda. Je využívaná zväčša len pri nákladných autách. Prevádzkové brzdy nákladiakov nie sú konštruované na dlhodobú a intenzívnu činnosť, ktorá nastáva pri zjazde z tiahlych kopcov, pričom dochádza k nadmernému treniu a obyčajné brzdy sa zahrievajú či dokonca prehrievajú. Pri zahrievaní sa znižuje účinok, dokonca môže dôjsť k úplnému zlyhaniu, čo môže mať fatálne následky. Hlavným článkom tohto systému nie sú brzdy samotné, ale agregát vozidla. Po ubratí plynu sa zastaví prívod paliva do spaľovacej komory, čo vedie k nulovej spotrebe. V momente, keď sa zastaví dodávka paliva, motor je nútený prekonávať kompresné tlaky vo svojom vnútri, a tým spomaľuje. Keď sa navyše zapne motorová brzda, dochádza aj k uzavretiu výfukového systému vozidla samostatnou klapkou. To znamená, že motor musí prekonávať aj protitlak, ktorý vzniká v tomto potrubí. Motorová brzda je tým účinnejšia, čím sú otáčky agregátu vyššie, a to je dôvod častého podraďovania rýchlostných stupňov nákladných automobilov pri jazde z kopca. Motorovú brzdu si nepleťte s retardérom. Úlohu má síce rovnakú, ale princíp činnosti je iný. Pri nákladných autách musím spomenúť ešte "Jake Brake". Táto brzda funguje na princípe uvoľnenia uloženého stlačeného vzduchu, ktorý otvára výfukový ventil a dosahuje maximálnu kompresiu. Výsledkom je veľmi účinné spomalenie. Medzi hlavné nevýhody tejto brzdy patrí vysoká hlučnosť.

3.Núdzová brzda

Význam tejto brzdy vyplýva už z jej pomenovania. Jej úlohou je, aby bolo vozidlo schopné spomaliť a zastaviť aj vtedy, keď  zlyhajú prevádzkové brzdy. Správne fungujúca núdzová brzda musí byť účinná aspoň na jedno koleso na každej strane vozidla. Ako núdzová brzda môže byť tiež použitá brzda parkovacia (ručná).

4.Parkovacia brzda

Vodič túto brzdu použije vtedy, ak chce zabrániť samovoľnému pohybu auta, a to  najmä v jeho neprítomnosti. Táto brzda nesie ľudové pomenovanie -  je známa ako ručná brzda. Vodič by sa mal vždy pri opustení vozidla presvedčiť, či sa páka parkovacej brzdy nachádza v zaistenej polohe a nie je možné jej uvoľnenie, čim by mohlo dôjsť práve k neželanému pohybu vozidla.