Zisky z diaľničných známok pravidelne rastú. Snáď bude ovca celá a vlk sýty ešte dlhú dobu a ceny zvyšovať nebudú. 

Za 12 mesiacov minulého roka sa predalo spolu 4,3 mil. kusov elektronických diaľničných známok, za ktoré Národná diaľničná spoločnosť získala viac ako 72,6 mil. € bez DPH.

Príjem z predaja elektronických diaľničných známok (eDZ) tak za uplynulý rok 2017 narástol v medziročnom porovnaní o 7,31 % a už v polovici novembra dosiahol hodnoty celkového príjmu roku 2016 (67,68 mil. € bez DPH). Podľa grafu najväčší príjem bol opäť z ročných eDZ. Tvorili s výškou takmer 43,7 mil. € bez DPH až 60 % celkového príjmu z predaja. Najsilnejšími mesiacmi v príjme boli tradične ako každý rok január a čiastočne aj február.

Predaj eDZ podľa typu 

Naproti tomu, ak porovnáme počet kusov predaných eDZ podľa typu známky, vedú stále 10-dňové eDZ s takmer 2,7 mil. predaných kusov, čo je až 63 % celkového predaja. Je to spôsobené aj tým, že o tento typ diaľničnej známky majú záujem najmä zahraniční kupujúci (68 %), a to predovšetkým počas letných dovoleniek v mesiaci júl a august (príjem 6,05 mil. € bez DPH), kedy ich predaj kulminuje spolu s 30-dňovými eDZ (2,26 mil. € bez DPH). Ročné diaľničné známky dosahujú najvyšší predaj, ako bolo spomenuté v úvode, na začiatku roka v mesiaci január (22,35 mil. € bez DPH) a sčasti aj vo februári, kde však už klesá o viac než polovicu (10,97 mil. € bez DPH).

Formy predaja

Motoristi stále najviac využívajú nákup elektronickej diaľničnej známky na obchodných miestach, doposiaľ sa tam predalo 66 % zo všetkých predaných kusov eDZ. Internetovým predajom (vrátane mýtomatov) bolo predaných zvyšných približne 34 % eDZ. Medziročne je možné badať postupne zvyšujúci sa trend využívania nákupu diaľničných známok prostredníctvom internetového predaja, v minulom roku posilnený o možnosť nákupu prostredníctvom objednávky.

AKÝ DRUH DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY PREFERUJETE?
  • Papierové ( 12% )

     

  • Elektronické ( 88% )

     

Odpovedalo 65 ľudí