Andrej Kiska vetoval novelu zákona, ktorý sa priamo dotýka občanov a ich vlastníckych práv.

Prezident vrátil túto novelu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest späť do Národnej rady SR a navrhuje, aby ju parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok.

Zákon podľa prezidenta predstavuje významný zásah do práva vlastniť majetok. Argumentáciu predkladateľa i praktické dôvody na schválenie zákona preto považuje za "nedostatočné a neobhájiteľné""Je neprijateľné, aby sa manažérske chyby Národnej diaľničnej spoločnosti, respektíve Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri príprave a realizácii jedného konkrétneho projektu výstavby riešili takým legislatívnym spôsobom, ktorý nie je v súlade s ústavou. A navyše, nevyplynul z nevyhnutnosti vyvolanej náhlymi a nepredvídateľnými skutkovými a právnymi okolnosťami," povedal prezident.

Myslím si, že prezident konečne urobil aspoň jedno správne rozhodnutie 

Ministerstvo dopravy pripravilo zmenu zákona najmä z dôvodu problémov pri vyvlastnení pozemkov v okolí hlavného mesta a s tým súvisiacim novým obchvatom. Prezident SR je presvedčený, že schválený zákon umožňuje obmedziť vlastnícke právo spôsobom, ktorý nemožno kvalifikovať ako obmedzenie v nevyhnutnej miere. Myslí si, že skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon prijatý, nebolo odôvodnené.

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest patrí totiž medzi deklarované politické a výdavkové priority každej vlády od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. "Postup predkladateľa, ktorý v máji 2017 tvrdí, že praktický problém súvisiaci s prípravou a realizáciou individuálnej stavby je nevyhnutné riešiť novelou zákona v skrátenom legislatívnom konaní, je preto nutné označiť za zneužitie tejto formy legislatívneho procesu," dodal Andrej Kiska.

Doplnenie 19. 05. 2017 11:30

Poslanci Národnej rady prelomili veto prezidenta a opätovne prijali novelu, ktorá umožní uskutočňovanie časti prác na pozemkoch pod diaľnicami, aj keď sa ešte neukončil ich vyvlastňovací proces!