Súčasné nastavenie registračnej dane sa má od apríla 2023 zmeniť. Dnes sú poplatky nastavené formou majetkovej dane/dane za luxus. Čím novšie a výkonnejšie auto, tým drahší poplatok. Túto logiku však návrh zákona predložený poslancom Viskupičom úplne obracia a poplatok sa zvyšuje pre staršie a výkonnejšie autá, až na hodnotu niekoľkých tisícok eur.

Jedným z hlavných argumentov je ekológia

Nové poplatky sa však budú odvíjať od EURO noriem a výkonu vozidla, pričom ani jedna z týchto premenných nedokáže zohľadniť reálnu mieru znečistenia, ktorú vozidlo vyprodukuje. Aktuálne sú tak poplatky v rozmedzí 33 až 3900 eur, čo predstavuje 118-násobný rozdiel. Pritom z pohľadu emisií CO2 a spotreby paliva sú rozdiely medzi vozidlami len 4-násobné. Aj preto ich mnohí považujú za diskriminačné. 

Nový vzorec a poplatky

Advokát Jakub Berthoty, ktorý na problematickú novelu upozornil medzi prvými, navrhuje nový vzorec, ktorý by posudzoval skutočné emisie a údaje:

(CO2) x (CO) x (HC) x hmotnosť x koeficient EURO normy x koeficient hodnoty nízkeho vozidla = 33 až 415 eur

Po vyvážaní týchto hodnôt by bolo možné dostať sa k piatim emisným triedam a piatim rôznym poplatkov v podobnej výške ako v ČR:

Emisná trieda

Výsledok

Poplatok (na ilustráciu)

A

0,01 až 0,20 (vrátane)

33 eur

B

0,21 až 0,40 (vrátane)

100 eur

C

0,41 až 0,60 (vrátane)

200 eur

D

0,61 až 0,80 (vrátane)

300 eur

E

0,81 až 1

415 eur

 

Ak chceme naozaj zohľadniť ekologický aspekt v poplatkoch, musíme vychádzať z reálne nameraných hodnôt na emisnej kontrole alebo z údajov výrobcu. Tieto hodnoty vieme dostať do vzorca z technického preukazu úplne rovnako, ako tam pán poslanec navrhuje dostávať výkon a emisnú normu. Jediný rozdiel by bol v tom, že skutočné hodnoty sú objektívne a nikoho nediskriminujú,“ vysvetľuje advokát Jakub Berthoty, ktorý zverejnil aj tabuľku, ktorá vypočíta poplatok po zadaní predmetných 4 hodnôt. 

Dopad na štátny rozpočet

Výsledný poplatok by sa následne mohol pohybovať v rozmedzí od 33 do 415 eur, podobne ako je to nastavené v susednej Českej republike. Takéto nastavenie by podľa Berthotyho nemalo predstavovať ani výraznejší negatívny dopad na štátny rozpočet, keďže pri 650 000 prihlásených a prepísaných autách ročne (viď štatistiky MV SR) by na dosiahnutie pánom Viskupičom plánovaných príjmov stačilo na poplatkoch vybrať v priemere 73 eur (spolu cca 48 miliónov eur ročne). „Toto si myslím, že náš vzorec spĺňa,“ vysvetľuje advokát, ktorý nový navrhovaný vzorec podrobne rozpracoval vo svojom blogu. 

Výzva na odbornú diskusiu

Chcem pánovi poslancovi ukázať konkrétne alternatívy, aby si uvedomil potrebu širšej diskusie s verejnosťou. Registračné poplatky vieme nastaviť aj tak, aby naozaj motivovali ľudí kupovať novšie autá a ekologické vozidlá, ale aby zároveň nikoho nediskriminovali. Preto navrhujeme do poplatku zaviesť aj tvz. koeficient nízkej hodnoty vozidla, ktorý by poplatok zlacnel pre naozaj lacné autá a tým zaviedol do výpočtu aj sociálny aspekt,“ vyzýva Berthoty.

Podľa Berthotyho je však potrebné sa baviť aj o ďalších výnimkách do budúcnosti, ktoré by náš systém spravili oveľa flexibilnejší. Uznáva však, že do apríla na to čas nemáme. Spomína napríklad:

+ Sezonné značky ako v Nemecku; 
+ Značky s obmedzeným nájazdom; 
+ Režim značiek pre „young-timery“ podobný historickým značkám;

Ďalšie rôzne výnimky; 
+ Osobitné aspekty na posudzovanie pri alternatívnych pohonoch, vrátane elektromobilov.  


AUTOR: Jakub Barthoty
Ilustračné foto: cz.depositphotos.com