Automobilka Škoda Auto sa v týchto chvíľach pripravuje na postupný štart výroby vo všetkých svojich českých výrobných závodov (Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny). „Od 18. marca 2020 stojí výroba vo všetkých našich závodoch v Čechách. Zaviesť tieto opatrenia bolo v záujme ochrany všetkých, teraz však nastal čas pozrieť sa s optimizmom vpred. V Európe postupne otvárame naše dílerstvá a s postupným obnovovaním výroby robíme ďalší dôležitý krok k tomu, aby sme mohli naše vozidlá zase dodávať na medzinárodné trhy. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí v uplynulých dňoch a týždňoch intenzívne pracovali na tom, aby bolo možné výrobu opäť rozbehnúť. Tím značky ŠKODA je veľmi motivovaný k tomu, aby opäť pracoval s plným nasadením,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení najvyšší šéf automobilky Škoda Auto, Bernhard Maier.

Každý zamestnanec dostane rúška, ich nosenie v celom areáli bude povinné.

Michael Oeljeklaus z predstavenstva automobilky sa vyjadril aj k pendlerom pracujúcim vo fabrike: „Počas celej odstávky sme sa intenzívne venovali prípravám na obnovenie výroby. Popri zabezpečení dodávateľských reťazcov sme sa tiež zaoberali možnosťami zapojenia našich zamestnancov-pendlerov, ktorí do práce dochádzajú cez hranice.“

Viac ako 80 opatrení

„V uplynulých týždňoch sme v úzkej súčinnosti s naším sociálnym partnerom, Odbormi KOVO, vypracovali rozsiahly koncept nazvaný Safe Production a Safe Office. V celom areáli závodu a vo všetkých kancelárskych objektoch zrealizujeme celkovo viac ako 80 konkrétnych ochranných opatrení a zaručíme tak po obnovení výroby najlepšiu možnú ochranu zdravia všetkých našich zamestnancov,“ pokračuje Bohdan Wojnar, ďalší člen predstavenstva fabriky. Medzi nové preventívne opatrenia, okrem iného, patrí aj povinnosť vojsť do areálu s nasadeným rúškom a nedávať si po celý čas výkonu práce z tváre dole. „Služobné“ rúška samozrejme poskytne automobilka. Každej zmene bude pridelený čas na čistenie náradia, telefónov, klávesníc a všetkých povrchov. Dezinfekcia niektorých vecí bude pravidelne opakovaná.

Organizačnými zmenami prejde aj stravovanie, podniková doprava, prevádzka na vstupných bránach, či evidencia dochádzky. Pracovné tímy budú menšie, zakázané bude aj spoločné čerpanie prestávok, brífingy medzi zmenami budú stručné, v kanceláriách bude znížený počet súčasne prítomných osôb a na pozíciách, kde je to možné, bude odporučené pracovať z domu.

Samozrejmosťou bude aj častá dezinfekcia rúk.

V troch fázach

Bezpečnostné pravidlá pre obdobie po obnovení výroby bude spoločnosť Škoda Auto realizovať v troch fázach. Počas prvej fázy prebehne zahájenie výroby s úplným zavedením všetkých schválených opatrení, v druhej fáze budú určité bezpečnostné opatrenia uvoľnené, ako náhle to bude možné a v tretej fáze budú bezpečnostné predpisy v dlhšom časovom horizonte postupne uvoľňované v tej miere, aby to bolo s ohľadom na čo najlepšiu ochranu zdravia obhájiteľné. Na konci tejto tretej fázy, vo vhodnom okamihu, budú obnovené obvyklé postupy. Potom budú zrušené aj dočasné obmedzenia vstupu do závodu, platné na základe aktuálnej situácie, a schôdzky tímov sa budú opäť konať tak, ako je obvyklé.