Spolky krajín ako EÚ majú tú výhodu, že Brusel môže pri rozhodovaní zohľadniť poznatky z jednej krajiny a následne sa rozhodnúť, či chce niektorú z regulácií rozšíriť aj na všetký ostatné členské štáty. V prípade výstražných trojuholníkov nastane v Španielsku zlomový moment až v roku 2026, odkedy bude nový oranžový maják povinnou výbavou - tak pre domáce, ako aj zahraničné autá v krajine.

Cestný bezpečnostný maják je zariadenie, ktoré v prípade nehody a problémov na ceste poskytuje 360-stupňové blikajúce núdzové svetlo a tým varuje ostatných vodičov. Keď je maják aktivovaný, nielenže vyžaruje blikajúce svetlo s vysokou intenzitou, ale zároveň vyšle núdzový signál na centrálu španielskeho ministertva dopravy. Odtiaľ upovedomia potrebné záchranné zložky.

Späť však na Slovensko - aj bez oranžového majáku zahŕňa povinná výbava u nás dostatok iných položiek, bez ktorých nemôžu vodiči vstúpiť na cesty.

Čo patrí do povinnej výbavy auta

Na svojej webovej stránke túto tému sumarizuje ministerstvo dopravy: súčasťou povinej výbavy je samozrejme už spomínaný homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, no tu sa zoznam len začína. Chýbať nesmie bezpečnostný odev, teda napríklad reflexná vesta. Musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a má spĺňať technickú normu pre odevy s vysokou viditeľnosťou.

Ďalším bodom na zozname je náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou. Povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák. Slovenské predpisy však v tomto prípade poznajú výnimky - takáto povinná výbava sa tak netýka napríklad vozidiel, ktoré sú vybavené možnosťou opravy bez demontáže poškodenej pneumatiky, ak sa takto umožní jej dočasné použitie.

Neopomenuteľnou súčasťou povinnej výbavy bude aj v roku 2024 lekárnička. Nepovieme nič nové, keď zdôrazníme, že obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Už od roku 2019 teda neplatia pôvodné pravidlá týkajúce sa exspirácie lekárničky.

A čo hasiaci prístroj či reťaze?

Ak máte snehové reťaze, vedzte, že povinnosť nosiť ich so sebou sa vzťahuje len na nákladné autá nad 12 ton pre aspoň jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca.

Bežných osobákov sa netýka v povinnej forme ani hasiaci prístroj, no naopak autobusy či nákladné autá nad 3,5 tony ho nesmú opomenúť.

Povinnou výbavou na Slovensku naopak vôbec nie sú náhradné elektrické poistky, náhradné žiarovky a ťažné lano, uzatvára ministerstvo dopravy SR.

Zdroj: mindop.sk