Viac než povzbudivé výsledky

Testy prebiehali od marca 2021. Pavol Krokoš, člen predstavenstva spoločnosti InoBat, hovorí, že zaznamenané výsledky boli porovnané aj s parametrami aktuálne jednej z najpoužívanejších batérií, ktorá sa dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.

Skúšky mali overiť rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu, ale aj to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy. Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach považuje výsledky týchto testov za potvrdenie kvality, ale tiež konkurenčnej výhody batérií InoBat.

„Ich modulárny systém je schopný prispôsobiť sa rôznym potrebám zákazníkov,“ pripomína docentka Straková Fedorková. „Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria InoBat NMC622 sa dokáže nabiť za 30 minút na 85 percent, pri teplote mínus 20 °C je stále schopná odovzdať 77 percent svojej kapacity a po 600 nabíjacích cykloch jej stále ostáva 91 percent z pôvodnej kapacity. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po prekročení 1300 až 1350 nabíjacích cyklov.“

Vývoj týchto batérií môže pomôcť rozvoju centier pre vedu a výskum na Slovensku. Potvrdzuje to aj predseda a štatutárny zástupca Slovenskej batériovej aliancie (SBaA), Marián Smik: „Ambície a inovácie spoločnosti InoBat Auto predstavujú veľký krok smerom vpred v rámci dosiahnutia konkurencieschopných, moderných i ekologických cieľov v rámci batériového sveta na Slovensku ale aj v Európe. Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých smeroch. V rozvoji progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, výskumných a vývojových centier, ale tiež nášho potenciálu prichádzať s inováciami. Vďaka tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite.“ 

Aj napriek tomu, že spoločnosť InoBat je na trhu len od septembra 2019, už teraz dosahuje pozoruhodné výsledky. Vyvinula prvé batérie, získala prvého zákazníka a úspešne napreduje s prestavbou výskumno-vývojového a výrobného centra vo Voderadoch. Cieľavedomé sú aj jej plány do budúcnosti. Už budúci rok by sme slovenské batérie mohli vidieť aj v elektromobiloch. Konkrétny model, ani značku zástupcovia InoBatu zatiaľ neprezradili.

Ceny neovplyvní

S postupujúcou elektrifikáciou sa zvyšuje aj cena vozidiel. Na našu otázku, či môžeme vďaka novým technológiám očakávať znižovanie cien elektromobilov, sme od prezidenta Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku, Alexandra Matušeka, dostali negatívnu odpoveď.

Potvrdil, že za vyššie ceny automobilov môžu aj nároky na bezpečnosť, ale zároveň nás prekvapil tvrdením, že cena elektromobilov a bežných vozidiel so spaľovacím motorom sa dnes už tak veľmi nelíši. Priznal, že v prípade nižších tried je rozdiel o niečo väčší, ale vo vyšších segmentoch vraj už skoro neexistuje. Zároveň hovorí, že vníma elektromobilitu ako príležitosť, nie hrozbu pre výrobu automobilov na Slovensku.

„Nenazerajme na elektromobilitu ako na hrozbu. Práve naopak, záväzky súvisiace s bezpečnosťou, ochranou zdravia a v boji proti zmenám klímy sú pre automobilky obrovskou príležitosťou. Slovensko je významným hráčom v tomto globálnom odvetví. Je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby svoje pozície nestratilo. Slovensko nesmie premárniť šance, ktoré prinášajú zmeny v mobilite. Dôležitým aspektom však musí byť práve zachovanie konkurencieschopnosti, systémová podpora investícií, domácich inovácii a nabíjacej infraštruktúry. To je cesta ako zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia na Slovensku.“

Počas tlačovej konferencie padla zmienka aj o zamestnanosti. Výroba elektromobilov je totiž o niečo jednoduchšia a tým pádom menej náročná na pracovné sily, čo okrem iného môže znamenať aj prepúšťanie. Toto by mala vyriešiť práve veľká továreň na batérie, ktoré by Slovensko mohlo vyvážať do celého sveta.

Aby tento plán fungoval, musí byť tento projekt dostatočne podporený a byť pre všetkých prioritou. Ak by sme totiž produkčnú linku nedokázali postaviť, stovky, možno aj tisíce ľudí by skutočne mohli prísť o zamestnanie. Je v tom ale háčik. S poklesom cien elektromobilov sa veľmi počítať nedá, je preto otázne, ako sa budú vyvíjať tržby automobiliek, respektíve dopyt po batériových autách. Na ľudí a ich spotrebiteľské chovanie sa totiž úplne zabúda.