Podľa stratégie rozvoja elektromobility by v roku 2020 mohlo byť na Slovensku od 10 000 do 25 000 elektromobilov a plug-in hybridov. Chce to preto postaviť viaceré nabíjacie stanice. 

Nabíjačka každých 60 km

Hlavným bodom schválenej stratégie je návrh 16 opatrení, ktoré by mali podporiť záujem o elektromobily u nás. Sú medzi nimi napríklad nepriame štátne stimuly v podobe nižšej DPH na nákup týchto áut. Rozhodujúcim faktorom však má byť aj podpora budovania parkovacích miest s možnosťou nabíjania. K tomu má pomôcť aj zmena legislatívy a zjednodušenie povoľovacieho procesu na takéto stavby. Štát dokonca plánuje vybudovanie Národnej siete nabíjacích centier, ktorá by v roku 2020 mala pokrývať každých 60 km na dôležitých cestných ťahoch. Majitelia elektromobilov by tiež podľa schválenej stratégie mohli byť zvýhodnení pri vstupe do centier miest a mohli by v mestách parkovať zadarmo.

Jedným z opatrení, ktoré majú pomôcť rozvoju elektromobility u nás, je aj zvýšenie počtu nabíjacích staníc.

Túto aktivitu víta a podporuje aj Slovenská asociácia pre elektromobilitu SEVA (Slovak Electric Vehicle Association). Jej riaditeľ, Peter Badík, ku stratégii rozvoja povedal: "Doterajší rozvoj elektromobility na Slovensku bol iniciovaný a založený primárne na aktivite privátneho sektora a pasivita štátu v tejto oblasti bola citeľná. Verím, že prijatie stratégie prinesie nový dych pre rozvoj elektromobility v SR, pretože prenesie potrebnú časť iniciatívy aj na úroveň štátnej správy. V ďalšom období bude potrebné efektívne a čo najskôr jednotlivé opatrenia preniesť do praxe. SEVA ponúka svoju plnú súčinnosť ako odborný partner pri príprave praktickej implementácie opatrení v gescii všetkých zložiek štátnej správy a municipalít, ktorých sa jednotlivé opatrenia dotýkajú."