Začnime dobrými správami: Viac než 87 % áut prešlo kontrolou s výsledkom "spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách".

Takmer 149-tisíc kontrol (11,22 %) sa skončilo s verdiktom "dočasné spôsobilé" z dôvodu zistenej vážnej chyby. Vo viac než 19-tisíc prípadoch (1,44 %) skončili vozidlá s najhorším výsledkom "nespôsobilé na premávku", a to kvôli závažnému problému či iným zákonným predpisom.

Celkový podiel neúspešných vozidiel na TK - vrátane tých dočasne spôsobilých a nespôsobilých - dosiahol za minulý rok 12,66 %. Oproti roku 2021 tak poklesol z pôvodných 13,22 %. V roku 2020 išlo o 13,58 % a rok predtým (2019) vykázali stanice STK neúspešné vozidlá s pomerom 13,03 %, konštatuje znalecká organizácia Testek.

Viac ako 87 % áut prešlo v roku 2022 technickou kontrolou s výsledkom "spôsobilé".

Brzdy vedú rebríček chýb

Najčastejšie prichádza k výskytu závažnejších chýb na brzdových zariadeniach a na osvetlení vrátane elektrických zariadení, konkrétne do kategórie M1 spadajú aj bežné osobné autá používané na dopravu osôb:

Takto vyzerá štatistické rozdelenie chýb na technickej kontrole za rok 2022.  

Zdroj: Testek