Toyota nové logo použije zatiaľ len v komunikácii, nie v autách

Nové logo značky Toyota používa emblém s jednoduchým 2D dizajnom bez slovnej ochrannej známky Toyota. To preto, lebo samotný emblém je v Európe veľmi dobre známy. Inovované logo prispôsobili pre digitálny priestor, ale aj jeho fyzickú podobu. Prekvapivo má Toyota nové logo používať len v komunikačných kanáloch, nie však na vozidlách. Tie budú mať naďalej súčasné logo. Aktuálne nápisy u predajcov ešte zachovajú a prehodnotia ich až v kontexte stratégie siete Toyota na obdobie po roku 2025.

Nová identita prináša na mieru vytvorenú typografiu, Toyota Type, ktorá je vhodná pre online aj offline prostredie. V kontexte rozširovania online predaja spoločnosti v Európe to predstavuje krok vpred. Rovnakými zmenami prešli v poslednej dobe aj logá nemeckých výrobcov VW, BMW a Mercedes. Tí sa však rozhodli zmeniť logá z 3D na 2D nie len v online svete, ale aj na autách.

Nový logotyp zároveň prináša zmeny v názvoch – v súvislosti s rozširovaním podnikania a rastom pripojených služieb a nových produktov mobility sa Toyota Insurance Management (Riadenie poistenia Toyota) teraz premenúva na Toyota Insurance Services* (Poisťovacie služby Toyota). V oblasti jazdených vozidiel sa Toyota Plus teraz mení na Toyota Approved Used (Jazdené vozidlá Toyota).