Tento zásadný krok, ktorého realizáciu odhalil Automotive News Europe je súčasťou veľkého prebudovania koncernu a odchod od dlhodobo zaužívanej štruktúry nastavenej pred desaťročiami bossom Ferdinandom Piechom. Preferoval menšiu, centralizovanú, no vysoko výkonnú štuktúru manažmentu, ktorá dohliadala nad širším "nezávislým" riadením každej značky zvlášť. Táto štruktúra sa v ostatnej dobe dostala pod paľbu kritiky, preto že vraj nedokázala dostatočne pružne a rýchlo reagovať na zmeny na trhu. Nová štruktúra by mala priniesť efektívnejšie a agilnejšie rozhodnutia, ktoré budú schopné robiť zásadné rozhodnutia voľnejšie. Čo si o tom myslíš ty? Mali by zostať v pôvodnej štruktúre a pod riadením, ktoré z VW urobil druhú najväčšiu automobilku sveta, alebo je čas na zmenu?