Tamojšie média informovali, že obmedzenie dopravy na dvoch uliciach – Stresemannstraße 1,7 km a Max-Brauer-Allee 580 m, ktoré sa nedávno udialo, k zníženiu oxidu dusíku (NOx) nepomohlo. Podľa nemeckého Die Welt ani v jednej zo 4 meracích staníc nebol zaznamenaný výsledok nižší ako 40 mg NOx na meter kubický.

Pre úplnosť dodávame, že na Stresemannstraße nemôžu jazdiť vozidlá, ktoré nespĺňajú Euro 6. Na danej ulici pocítili mierne zlepšenie, z 48 mg/m3 na 45 mg/m3. Na kratšej ulici sa prišlo na to, že zníženie pomeru NOx nenastalo vôbec. 

Smog a automobilové emisie

V spojení s kvalitou ovzdušia sa často skloňuje slovo smog. Vo svojej podstate doprava produkuje podstatne menej emisií ako iné odvetvie v priemysle. Napr. v susednom Poľsku to je len zhruba 5 % podiel z dopravy. Avšak, ešte v r. 2012 WHO oficiálne potvrdilo, že výfukové plyny z motorov spaľujúcich naftu sú rakovinotvorné. 

Karcinogénnosť majú na svedomí oxidy dusíka NOx, ktorých obsah je už niekoľko rokov regulovaný normami. V prípade Euro 6 sú v laboratórnych podmienkach tieto hodnoty nastavené na 0,06 g NOx na kilometer pre benzínové motory a pre naftové motory to je 0,08 g NOx. V premávke tieto hodnoty nesmú byť vyššie ako sú 0,162 a 0,168 g NOx na kilometer. 

Pre porovnanie, norma Euro 5 (2009 až 2014) povoľovala 0,25 g NOx na kilometer. Automobily s normou Euro 4  mohli produkovať 0,25 g NOx na kilometer a Euro 3 (2000 až 2005) mohli uvoľniť až 0,50 g NOx na kilometer v prípade naftových motorov. 

Prečo benzín nepodlieha obmedzeniam?

Pre porovnanie, benzínové auto s normou Euro 3 produkuje menej NOx ako naftové s  normou Euro 5. Tento fakt potvrdila aj Medzinárodná rada pre čistú dopravu - ICCT, ktorá počítala emisie oxidov v premávke, nie namerané v laboratóriu.

Podľa ich zistení, až 63 % benzínov v norme Euro 6 produkuje menej ako 0,09 g NOx na 1 km, čo je o 92 % menej, ako povolený limit. Tieto hodnoty s prehľadom dosahujú aj Euro 5 (55 %), Euro 4 (25 %) a dokonca aj malé percento Euro 3 (3 %).

Takéto hodnoty sa nepodarilo namerať žiadnemu naftovému autu. Menej ako 0,18 g NOx produkuje len zhruba 9 % naftových áut v Euro 6. To znamená, že aj 20-ročné benzínové auto môže byť v produkcii NOx lepšie, ako moderný diesel.

Čo na to úrady  v Hamburgu? 

Úrady s meraniami nie sú spokojné. Koncentrácia NOx klesla len minimálne. Je to veľmi málo, napriek tomu, že tento zákaz obmedzuje zhruba 200 000 áut. Na druhej strane, zákaz platí len pre dve ulice, čiže niet divu, že to vôbec nefunguje. Tieto zákazy však budú s veľkou určitosťou pokračovať. Zatiaľ sa však zdá, že skôr ako ekológii ubližujú ekonomike. Trh s autami a ich komponentmi je v neistote, a to sile nemeckej ekonomiky rozhodne neprispieva.  

Zdroj: www.welt.de