Mnohé firmy, ktoré podnikajú v distribúcii minerálnych olejov, budú musieť skončiť. Dôvod? Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja z 11. októbra.

Koľko firiem prežije?

Predpokladá sa, že len zlomok. Aktuálne je na Slovensku 458 distribútorov. Odhaduje sa,  že prežije len 15 najsilnejších!!! Tomu sa hovorí zničenie konkurencie. Viete, ako to prebiehalo? Prvý návrh mal limit stanovený na celkom reálnych 150 000 litrov. Neskôr niekomu preplo, dostal asi pekné všimné a stanovili ho na 50 miliónov litrov! Neskôr asi použili kalkulačku a stanovili „len“ 30 miliónov. Podľa dostupných informácií vôbec neuviedli, ako čísla dostali. Asi ich strieľali od buka... Takých odborníkov máme.

Pripomienkoval aj Protimonopolný úrad. Bezvýsledne...

V pripomienkovom konaní mal zásadnú pripomienku k novele Protimonopolný úrad SR. Zásadný rozpor ale nebol odstránený!!! Úrad navrhoval prehodnotiť podmienku ročného objemu predaja minerálneho oleja. Zastáva názor, že táto podmienka by mohla zabrániť niektorým distribútorom minerálneho oleja pôsobiť na trhu, a tým pádom by mohlo dôjsť k zníženiu intenzity súťaže.


„V dôvodovej správe nie je dostatočne vysvetlený dôvod sprísnenia podmienok na vydanie povolenia, nie je zrejmý účel tejto zmeny a absentuje analýza, z ktorej by bolo možné posúdiť bližšie prípadné dopady,“ zareagovala Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu.


Manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte Miloslav Jošt hovorí, že zo schválenej novely je zrejmá snaha ministerstva viac regulovať toto odvetvie. „V zmysle prechodných ustanovení sa nové podmienky dotknú aj existujúcich distribútorov, ktorým zákonodarca dal len niekoľkomesačnú lehotu na splnenie prísnejších kritérií. Túto krátku dobu na adaptáciu považujeme za neštandardnú, keďže predstavuje výrazný zásah do právnej istoty.“

Silnejší pes ... 

Ministerstvo financií rázne nesúhlasí s vyjadreniami, že by novela mala negatívny dopad. Navrhované opatrenia povedú ku komplexnej úprave podmienok, ktoré musí splniť každá osoba, ktorá chce  obchodovať s pohonnými látkami. 

„Okrem toho chceme zdôrazniť, že nastavenie nových pravidiel bolo predmetom verejných konzultácií a ministerstvo o nich diskutovalo aj s odbornou verejnosťou a podnikateľmi z tejto oblasti,“ argumentuje rezort. A s ktorými prosím pekne? S tými najsilnejšími...

Firmy, ktoré kvôli novele oslovili aj prezidenta, však tvrdia, že opak je pravdou. Rezort menších a stredne veľkých distribútorov obišiel. „Návrh konzultoval zrejme len s tými distribútormi, ktorí podmienky spĺňajú a preto im obmedzenie, ktoré zjavne posilňuje ich postavenie na trhu, vyhovuje.“

Ďalšia likvidačná podmienka

Limit ročného objemu predaja minerálneho oleja je iba jednou podmienkou pre získanie povolenia na distribúciu a predaj pohonných látok. Ak po 1. apríli budúceho roka v čase podania žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ nedosiahne stanovený limit objemu predaja, je v zákone nastavená alternatívna podmienka splatených vkladov do základného imania u právnických osôb v minimálnej výške 500 000 eur. Aj tá je však tak vysoká, že ju firmy splniť nedokážu. U fyzických osôb je alternatívna podmienka nastavená na uskutočňovanie nákupu alebo predaja minerálneho oleja po dobu minimálne roka pred podaním žiadosti. 

Ako dopadnú odberatelia?

Daňoví odborníci upozorňujú, že zmeny sa môžu dotknúť aj odberateľov. Menší distribútori sa orientujú na lokálne malé a stredné podniky. Tie budú mať problém splniť podmienky veľkých distribútorov (napríklad OMV, Slovnaft, Shell...) ako je cena, splatnosť a objem dodávok. Ide najmä o poľnohospodárske podniky a družstvá, lesné podniky a spoločenstvá, malé a stredné stavebné spoločnosti, ktoré napríklad pracujú na výstavbe diaľnic či nových priemyselných parkoch.

Ministerstvo financií argumentuje, že cieľom zmien bolo eliminovať daňové úniky na spotrebnej dani z minerálneho oleja práve v oblasti jeho distribúcie a predaja. Okrem týchto podmienok sa bude testovať aj daňová spoľahlivosť žiadateľov, teda plnenie ich colných, daňových a odvodových povinností, ich bezúhonnosť, ako aj stav ich majetku.

„Predpokladá sa, že opatrenie zníži počet subjektov, ktoré obchodujú s pohonnými látkami, avšak nielen z dôvodu nepreukázania minimálneho ročného objemu predaja pohonných látok, ale aj nepreukázaním iných zákonom stanovených podmienok, ako je napríklad daňová spoľahlivosť,“ tvrdí rezort.

Postihnuté firmy si myslia, že colný úrad a správca dane má dnes všetky páky na to, aby nepoctivých distribútorov dostal z trhu preč. Napokon, len v poslednom období odňal colný úrad vyše sedemdesiatim distribútorom povolenie.

Poškodené spoločnosti sú pripravené podať podanie na obmedzovanie slobody podnikania.

Zdroj: etrend.sk

Foto: škoda.virt.cz