Komu konkrétne? Nuž, benzínovým motorom vôbec. Reč bude o vznetových motoroch, teda dieseloch. Tá má niečo podobné, ako oktánové číslo, v odbornej terminológii však hovorí o hodnote dĺžky prieťahu vznietenia paliva. Ide o dobu medzi vstreknutím paliva do spaľovacieho priestoru a začiatkom vznietenia.

Týmto parametrom (a nielen ním) môžeme hodnotiť kvalitu nafty a nielen tej. Jednoducho každého paliva, ktoré je určené pre vznetové motory a teda je možné ho vznietiť pod vysokým tlakom a teploty. Moderné motory majú väčšinou uvedené, akú hodnotu cetánového čísla by malo palivo spĺňať.

Aké sú optimálne hodnoty?

Väčšinou je to v rozmedzí 50 až 60 cetánov. Bežná nafta má hodnoty okolo 55, prémiová blízko k 60 alebo tesne nad 60. Práve táto hodnota je pre súčasné vznetové motory ideálna a jej ďalším zvyšovaním sa už nezvyšuje ani výkon motora, skôr sa zlepšujú emisie. Ak teda má bežná motorová nafta hodnotu cetánového čísla 55, pridaním prípravku DYNAMAX CETANE BOOSTER jej pomôžete o 5 bodov, teda sa dotiahnete na prémiové palivo s hodnotou 60.

Výhod je niekoľko. Čím je kratší čas medzi vstreknutím paliva a vznietením (teda cetánové číslo vyššie), tým má motor tichší chod, vyšší výkon, lepšie emisie a tiež lepšie štartovanie za studena. Keď je cetánové číslo príliš nízke, v momente vznietenia je už časť nafty odparená, to sa vznieti naraz a rýchly nárast tlaku spôsobí hrubší chod.

Taktiež príliš vysoké číslo znamená, že palivo sa nestihne rozprášiť, vznieti sa blízko vstrekovacej trysky a tú následne zalepujú usadeniny z karbónu. Preto je práve hodnota okolo 60 ideálna. Do prémiového paliva preto aditívum nemusíte používať, jeho pozitívne vlastnosti oceníte v prípade bežnej motorovej nafty. Prípravok má objem 150 ml, vystačí na približne 60 l paliva, teda ho môžete vyliať vždy do plnej nádrže pred tankovaním. Takto si teda môžete vo vlastnej réžii spraviť z neprémiovej prémiovú naftu.