Merače rýchlosti môžeme rozdeliť do 4 skupín:

Rádio-lokáčné radary - Ramer 7 CCD, Ramer C7 Stabil, Multaradar CD – tieto merače rýchlosti sa používajú najčastejšie. Využívajú tzv. Dopplerov efekt. Sú umiestnené vo vozidlách na pevno a činnosť týchto meračov je spojená s nasvietením (samostatný svetlomet umiestnený na vozidle, napr. v nárazníku).

Laserové merače rýchlosti – Lidar, TruCam – ich základ tvoria geodetické prístroje používané v stavebníctve. Tieto merače v priebehu sekundy vykonajú približne 500 meraní, ktoré sa následne spriemerujú. Činnosť týchto meračov môže byť manuálna – policajt namieri na merané vozidlo, poprípade automaticky, kedy sa zaznamenáva každé vozidlo, ktoré prekročí povolenú rýchlosť. Výhodou oproti rádio-lokačným prístrojom je to, že nie sú limitované z dôvodu zlých poveternostných podmienok (hmla, hustý dážď).

Video merače rýchlosti - Polcam PC -  slúži na meranie rýchlosti ako aj dokumentáciu iných priestupkov. V základe je meranie rýchlosti možné len počas jazdy. Systém je ale možné doplniť aj o radarové hlavy, s pomocou ktorých sa dá merať rýchlosť aj z pevného stanoviska. Zariadenie ako také nie je možné detegovať ani rušiť. Rýchlosť policajného vozidla získava zariadenie zo snímača vlastnej rýchlosti. Meranie spúšťa obsluha manuálne a ukončenie merania môže byť ručné alebo automatické.

Prístroje využívané na úsekové meranie rýchlosti – tieto merače u nás nie sú využívané z dôvodu finančnej náročnosti, nakoľko musia byť použité dve zariadenia, jedno na začiatku meraného úseku a druhé na jeho konci. Ideálnym miestom na takéto meranie je tunel, keďže z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je toto miesto veľmi rizikové.   

Ministerstvo vnútra údajne nevyvrátilo odpoveď na otázku o umiestnení úsekových meračov rýchlosti a vraj chystá umiestnenie niekoľkých meračov na najviac rizikové miesta.

To, čo si vláda zaumienila s osadením 1300 radarov začiatkom tohto roka, tak úplne nepadlo. Ministerstvo vnútra údajne nevyvrátilo odpoveď na otázku o umiestnení úsekových meračov rýchlosti a vraj chystá umiestnenie niekoľkých meračov na najviac rizikové miesta. V Európe úsekové meranie nie je zatiaľ veľmi rozšírené, štandardne sa používa v Rakúsku, Holandsku a Taliansku. Rakúsko má trvalé úsekové merania na exponovaných častiach diaľnic a v niektorých tuneloch. Najčastejšie je možné stretnúť sa so značkou „Section Control“ na rozostavaných úsekoch diaľnic.

Vo videu si môžete pozrieť činnosť Dopravní Policie Českej republiky, ktorá je veľmi podobná činnosti tej slovenskej.

Zdroj: antiradar, bezpokut