AutoKelly

Aký vplyv má zanesený filter na spotrebu a výkon?

Asi každému je jasné, že vzduchový filter je v saní, aby chránil motor. Zachytávajú sa na ňom častice a najmä prach, ktoré by inak mohli poškodiť spaľovacie komory, piesty a ventily. Čo sa však stane ak je vzduchový filter zanesený? Do motora sa celkom logicky dostane menej vzduchu. Čo to znamená pre vodiča? Viaceré testy ukázali, že pri starších motoroch s karburátorom spôsobil zanesený vzduchový filter zvýšenie spotreby paliva a pokles výkonu. Pri moderných motoroch už vplyv na spotrebu nie je až taký dramatický, no zanesený filter má stále výrazne negatívny efekt na výkon motora. Riadiaca jednotka motora totiž upravuje množstvo vstrekovaného paliva podľa množstva vzduchu, ktorý sa dostane do sania najmä s ohľadom na emisie. Pokles výkonu je pritom pozvoľný a vodič si ho preto nevšimne ako pri skokovej zmene. Aj preto mnohí výmenu filtra zanedbávajú.

Ako často meniť vzduchový filter?

Vráťme sa však k otázke z úvodu. Ako často treba vzduchový filter meniť? To samozrejme záleží od prostredia, v ktorom jazdíte.  V prašnom prostredí sa filter zanesie skôr. Výmena klasického papierového vzduchového filtra je však časovo aj finančne nenáročná. Preto ho odporúčame meniť pri každej výmene oleja. Existuje však aj iná alternatíva. Namiesto klasického papierového filtra môžete použiť bavlnený filter, ktorý má lepšiu priepustnosť vzduchu. Vo väčšine prípadov vydrží počas celej životnosti auta, no treba ho pravidelne čistiť a impregnovať konzervačným olejom. Nevýhodou týchto filtrov je výrazne vyššia cena. Naopak výhodou nepatrný nárast výkonu.