Nielen počas návštevy čerpacej stanice by mala hlavne platiť zásada, že to, čo nechcem, aby robili iní, nerobím v prvom rade ja.