1) Bodky po obvode okna

Bodky, alebo iný vzor po obvode celého čelného, či zadného okna slúžia ako ochrana pred ultrafialovým žiarením, ktoré rokmi pôsobenia zhoršuje celistvosť a súdržnosť uretánového lepidla po obvode skla. Na tom veľmi záleží, pretože lepidlo nielen zabraňuje zatekaniu vody do kabíny, tiež drží okno v karosérii, vďaka čomu má karoséria väčšiu torznú tuhosť. Nechcete predsa, aby vám pri prejazde retardéra okno z karosérie vyskočilo. :)
 

2) Bodky v priestore vnútorného spätného zrkadla - tretia clona

V autách je medzi ľavou a pravou slnečnou clonou väčšia či menšia medzera, v ktorej je vnútorné spätné zrkadlo. Medzera, ktorá je medzi zrkadlom a sklopenými slnečnými clonami, je vybodkovaná pre tienenie ostrého svetla do očí vodiča a spolujazdca. Všimnite si, že bodky sa smerom do vnútra skla zmenšujú, čím vytvárajú pre oko príjemnejší a hladší prechod z čiernej do čírej plochy okna.

3) Vrstva pre lepšie prilepenie skla

Frit, teda vypálená keramická farba, vytvára drsnejší povrch na okraji skla, vďaka čomu špeciálne lepidlo drží k sklu a ku karosérii lepšie a v neposlednom rade je to estetická bariéra, vďaka ktorej zvonku nevidno lepené časti skiel ku karosérii.
 

4) Rozloženie tepelného namáhania okna

Čelné aj zadné okná sú ohýbané podľa potrieb aerodynamiky a tvarov karosérie. Keďže okraje lepených okien sú čierne, na priamom slnku sa hlavne v lete ohrievajú oveľa rýchlejšie a viac než číre sklo. Bodky po obvode skla od celej čiernej plochy, od veľkých k menším rozkladajú tepelný gradient namáhania okna.