Právnych vád môže byť niekoľko. Typickým príkladom je, ak niekto predáva jazdené auto, na ktoré sa viažu vecné bremená alebo záložné práva. Výnimočný pozor si dávajte pri lákavo nízkych cenách vozidiel. Práve tu môže byť skrytý nejaký problém.

Leasing

Môžete kúpiť auto, ktoré patrí leasingovej spoločnosti. Predávajúci na realizovanie obchodu nemal právo a vy môžete odstúpiť od zmluvy. To znamená, že vrátite vozidlo a dostane späť peniaze. V praxi to však nemusí byť také jednoduché, preto je vhodné sa podobnej kúpe vyvarovať. Kontrola je pomerne jednoduchá. V prípade leasingu je vo veľkom technickom preukaze zapísaný ako vlastník vozidla leasingová spoločnosť. Rovnaké ustanovenie platí aj pri splátkovom predaji. Až po vyplatení celej sumy leasingovej spoločnosti alebo banke sa stáva auto majetkom držiteľa vozidla.

Ručenie autom (záložné právo)

Ďalšou právnou vadou, a v tomto prípade aj ťažšie zistiteľnou, je ručenie autom. Pôvodný majiteľ založil auto, ktoré mu v prípade nesplácania úveru vezmú. Záloha by mala byť evidovaná v Notárskom centrálnom registri záložných práv. Ak pôvodný majiteľ nevyplatí dlh, spoločnosť si bude nárokovať automobil u vás a bez náhrady škody vám ho vezme. Väčšina úverových spoločností zakazuje predaj založeného majetku, ale môžu sa objaviť aj výnimky. Zodpovednosť nesie v tomto prípade predávajúci, ale získať peniaze späť môže byť pre vás komplikované. Nakoniec tak môžete skončiť bez auta, ale aj bez peňazí.


Ďalšie právne vady môžu byť:

Blokácia exekútorom (auto v exekúcii)

Blokácia na dopravnom inšpektoráte (kradnuté auto, zmena identifikátorov, trestná činnosť spáchaná vozidlom...)

Blokácia daňovým úradom

Auto je vhodné preveriť v databázach a ideálne je prenechať tento krok na odborníkov. V prípade kúpy trvajte na tom, aby zmluva obsahovala, že na auto sa nevzťahujú žiadne práva tretích osôb a auto nepochádza z trestnej činnosti. Autobazár AAA Auto garantuje vrátenie peňazí v prípade akýchkoľvek právnych vád. 

Pozor si dajte tiež na tzv. komisionálny predaj. Autobazár častokrát funguje ako sprostredkovateľ, ale ponúkané auto nevlastní. V tomto prípade síce kupujete fyzicky auto v bazári, ale zmluvu podpisujete s vlastníkom vozidla. Autobazár teda za auto neručí a v prípade problémov po kúpe sa musíte obrátiť priamo na bývalého majiteľa. Nepoctivý bazár sa v prípade problémov dištancuje od zodpovednosti. V takomto prípade vás nechráni ani zákon o ochrane spotrebiteľa. V autobazári máte záručnú dobu minimálne na 12 mesiacov. Ak kupujete auto od súkromnej osoby, záruku si musíte dohodnúť sami s predávajúcim. Ani v prípade záruky nemáte v prípade problémov vyhraté. Predávajúci zodpovedá len za chyby, na ktoré kupujúceho neupozornil. Dokazovanie je však veľmi komplikované a pri nefungujúcom súdnictve aj zdĺhavé. Na spotrebný tovar sa záruka nevzťahuje.