Príbeh Mareka začína úplne obyčajne, tak ako mnoho iných. Po zmene zamestnania, ktoré si vyžadovalo dochádzať väčšiu vzdialenosť sa rozhodol investovať do spoľahlivejšieho a modernejšieho auta. Hľadanie začal z pohodlia obývačky, čo mu umožnilo preskúmať dostupné vozidlá na trhu v jeho blízkom okolí bez nutnosti vycestovať.

Vyberajte uvážlivo a overujte dôsledne

Zorientovať sa v širokej ponuke vozidiel nie je jednoduché ani pre odborníka, nie to ešte pre laika. Preto si Marek určil pevný rozpočet a maximálnu cenu, ktorú je ochotný zaplatiť. Medzi značkami mal tiež favorita, čo mu výber podstatne uľahčilo. Záverečnému rozhodnutiu pomohol aj fakt, že má väčšiu rodinu a práve Škoda Superb disponuje priestrannejším úložným priestorom.

Aby ste svoje rozhodnutie neskôr neľutovali, auto overte pred kúpou. Zdroj: rpzv.sk

Auto si pán Marek vyhliadol na inzertnom portáli. Podľa inzerátu išlo o model z roku 2011, dovoz z Holandska. Bolo málo ojazdené, nehavarované a k dispozícii bola aj servisná knižka. V skratke, inzerát bol pútavý a v Marekovi nevzbudzoval žiadne podozrenie. Do karát hrala aj jeho cena, ktorá bola priaznivá a v rámci Marekovho rozpočtu.

Všetko išlo až príliš hladko

Vzhľadom na to, že predávajúci pôsobil solídne, bol ochotný a komunikatívny, pán Marek nemal žiadne pochybnosti o jeho dobrých úmysloch. Takmer ihneď sa s ním dohodol na osobnom stretnutí, na ktorom mala prebehnúť obhliadka a skúšobná jazda.

Stretli sa na parkovisku pred obchodným domom nasledujúci deň po telefonáte a všetko prebiehalo hladko. Predajca v Marekovi stále nevzbudzoval žiadne pochybnosti. Auto si prezrel na mieste, až na pár škrabancov vyzeralo naozaj vo veľmi dobrom stave. Záznamy v servisnej knižke to potvrdzovali. Skúšobná jazda tiež neindikovala žiadne zjavné závady, ktoré by bol p. Marek schopný odhaliť. Podpísali kúpnopredajnú zmluvu, po čom nasledovala platba plnej kúpnej ceny v hotovosti. Vozidlo malo podľa stavu odometra (pozn. tachometer meria otáčky v čase) najazdených 174 318 kilometrov a Marek zaň zaplatil 10 990 Eur

Ilustračné zábery zobrazujúce inzeráty vozidiel podobnej triedy s približným nájazdom kilometrov a prislúchajúci rozdiel v predajnej cene. Zdroj: autobazar.eu

S nákupom ojazdeného vozidla doposiaľ skúsenosti nemal a vzor zmluvy si stiahol z internetu. Porade s odborníkom a overeniu vozidla nevenoval pozornosť, rovnako si neprezrel ani dostupné zdroje venované problematike nákupu ojazdeného auta. Pomôcť mu mohol napríklad web Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde sa mohol dočítať o tom, ako sú chránené práva spotrebiteľov, no aj to, prečo a na čo je pri kúpe ojazdeného vozidla dôležité dať si pozor a prečo ho pred kúpou podrobiť overeniu.

Nepríjemné prekvapenia na seba nenechali čakať

Súčasťou kúpy bola aj dohoda, že všetky náležité formality týkajúce sa vozidla dovezeného zo zahraničia absolvuje s vozidlom kupujúci. P. Marekovi stačili informácie od predávajúceho na to, aby vedel ako má ďalej postupovať.
 
Prvá povinnosť, ktorá ho čakala, bola kontrola originality (KO), vďaka ktorej na špecializovanom pracovisku overia pravosť identifikátorov a dokladov vozidla a vyhodnotia údaje v príslušných informačných systémoch. Prostredníctvom KO sa overuje splnenie podmienok na cezhraničnú preregistráciu, spôsobilosť vozidla pre prevádzku v cestnej premávke z pohľadu porušenia práv a zákonom chránených záujmov, no aj zhodnosť údajov o vozidle s údajmi v evidencii vozidiel a v dokladoch, ich originalitu a pravosť.
Ako sme uviedli vyššie, novo-zakúpené auto pána Mareka bolo dovezené zo zahraničia, konkrétne z Holandska, ktoré je zapojené do medzinárodnej výmeny dát prostredníctvom celoeurópskej platformy Eucaris. Počas kontroly originality obdržal nový majiteľ vozidla aj ODO-Pass. Ide o výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zobrazuje históriu najazdených kilometrov v čase.

Kupujúci za vytúžené auto zaplatil viac než musel

Hoci kontrola originality prebehla bez problémov na Mareka čakalo nepríjemné prekvapenie. Vďaka ODO-Passu, ktorý mu bol na pracovisku KO vystavený totiž zistil, že so stavom odometra bolo manipulované a skôr než auto dorazilo na Slovensko na ňom boli stočené kilometre.

Pred vývozom z Holandska odometer ukazoval 444 033 kilometrov. Pripomeňme si, že p. Marek auto kúpil s nájazdom 174 318km, čo predstavuje pokles stavu odometra o takmer 270 000 kilometrov. V dôsledku toho utrpel ekonomickú stratu odhadovanú vo výške približne 2 900 Eur
Okrem toho, že auto zjavne preplatil bude musieť ďalšie peniaze vložiť do opráv a údržby, čo tiež predstavuje nemalú investíciu. Ukázalo sa totiž, že jednotlivé časti karosérie a motora sú opotrebované viac ako by podľa stavu nájazdu aktuálne zobrazenom na odometri mali byť. Keďže p. Marek dôveroval predávajúcemu a spoľahol sa na jeho tvrdenia, technický stav vozidla si u odborníka skontrolovať nenechal. Neskôr sa tiež ukázalo, že servisná knižka, ktorú obdržal pri kúpe vozidla, bola sfalšovaná a záznamy v nej pozmenené tak, aby súhlasili so stavom odometra po “stočení”.

Problémy kilometrami neskončili

Neoprávnená manipulácia so stavom kilometrov preukázaná Odo-Passom v p. Marekovi vzbudila pochybnosti. Preto sa rozhodol sa, že auto overí aj prostredníctvom AUTO-Passu. V tomto prípade sa ukázalo, že auto, ktoré kúpil malo v minulosti haváriu. Či mu to predávajúci zamlčal úmyselne, alebo sám o tejto skutočnosti nevedel sa pán Marek už nedozvedel. 

Marek chcel situáciu vyriešiť priamo s predávajúcim, no ten akoby zrazu neexistoval. Prestal odpovedať na telefonáty a správy, dokonca sa ho nespokojnému kupujúcemu nepodarilo zastihnúť ani osobne. Marekovi teda ostávala už iba jediná možnosť – riešiť tento prípad súdnou cestou. Manipulácia zobrazovanej hodnoty stavu odometra, pri ktorej bol kupujúci uvedený do omylu a predávajúci sa bezdôvodne obohatil je podvodom. Keďže v tomto prípade suma škody presahuje 266 eur ide o trestný čin.

Pána Mareka čaká ešte veľmi dlhá cesta. Faktom však ostáva, že nevenoval potrebnú pozornosť dostupnému overeniu vozidla pred jeho kúpou. Rovnako mal trvať na absolvovaní kontroly originality v réžii predávajúceho prv, než vozidlo kúpil. Podcenil aj formuláciu zmluvy, poradu s odborníkom, či oboznámenie sa s problematikou kúpy vozidla dovezeného zo zahraničia. 

Nepríjemnostiam sa dá vyhnúť

V prípade, že uvažujete o kúpe ojazdeného vozidla a nechcete dopadnúť ako pán Marek, ktorému sa tento obchod absolútne nevyplatil, mali by ste upriamiť pozornosť na niekoľko vecí:

1. V prvom rade pred kúpou vozidla od predávajúceho vždy žiadajte ODO-Pass. V zákone stojí, že údaje evidované v RPZV spolu s údajmi z medzinárodného informačného systému vozidiel EUCARIS sú referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra. ODO-Pass možno použiť tiež ako dôkaz v prípade súdneho sporu. Na Slovensku je už vytvorený precedens a páchateľ bol za trestný čin podvodu právoplatne odsúdený. Ak už ODO-Pass máte, či už od predávajúceho, alebo ste si ho zadovážili vo vlastnej réžii, nezabudnite na to, že je potrebné doložiť ho ku zmluve. Vzor kúpnej zmluvy nájdete na stránke RPZV v sekcii Prečo overovať.
 
2. To, že niečo nie je v poriadku, sa však dá zistiť aj počas komunikácie s predávajúcim. Ak sa napríklad vyhýba priamej odpovedi, vykrúca sa, jeho odpovede sú neurčité a nejasné, alebo úplne naopak je prehnane až podozrivo ochotný, máte dôvod na podozrenie. Rovnako, ak odmieta osobné stretnutie, alebo telefonickú komunikáciu a trvá výlučne na písomnom styku. V takejto situácii by ste mali spozornieť a vyhľadať si čo najviac dostupných informácií o predávajúcom a tiež o predmete kúpy.
 
3. Skôr, ako obchod uzavriete, si overte aj predávajúceho. Pozornosť venujte tomu, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, či koná vo svojom mene, alebo obchod len sprostredkuje a akým právnym predpisom sa riadi kúpna zmluva. Pripravte si na predávajúceho otázky, na základe ktorých môžete dedukovať, či sa nejedná o podvod. 
 
4. Pred kúpou auta by ste sa tiež mali zamerať na jeho komplexné overenie prostredníctvom AUTO-Passu. Toto overenie vám poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave vozidla, vrátane exekučnej blokácie a poškodení v dôsledku dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti a mnoho iných užitočných informácií.
 
5. Tiež nezabúdajte na to, že Marekovi problémy narobila aj zmluva. Vyriešil ju svojsky a pri jej tvorbe sa neporadil s odborníkom. Kúpnopredajnej zmluve by ste však mali venovať extra pozornosť. Ak zmluvu pripravil predávajúci, pokojne si vezmite čas na jej naštudovanie, prípadne pripomienkovanie právnikom. Nie je nutné podpísať ju ihneď v časovej tiesni, alebo pod tlakom, ktorý je častokrát vyvíjaný účelovo a môže signalizovať nekalé praktiky predávajúceho. Právnická terminológia nie je pre všetkých bežných ľudí úplne zrozumiteľná, no práve formulácia môže byť kľúčová pri riešení reklamácií a sporov. 
 
6. Odborníka by ste mali vyhľadať aj z dôvodu prehliadky vozidla ešte pred jeho kúpou. Ten totiž dokáže odborne posúdiť technický stav vozidla a kvalifikovane odhadnúť, či jeho opotrebenie zodpovedá stavu nájazdu zobrazenom na odometri.
 
7. Ak ide o auto z dovozu, dohodnite sa s predávajúcim na tom, že zmluvu podpíšete až po absolvovaní kontroly originality. Ideálny scenár je však taký, že zmluvu podpíšete a kúpnu sumu vyplatíte až po absolvovaní všetkých náležitých formalít. Spôsobilosť vozidla deklarovaná odborným posudkom, ODO-Pass a AUTO-Pass vás uchránia od kúpy vozidla pochádzajúceho z trestnej činnosti, vozidla s pozmenenou identitou, so „stočenými“ kilometrami, blokovaného, či inak nevyhovujúceho vozidla, ktoré nebudete vedieť prepísať. Viete tak zabrániť tomu, že Vám v budúcnosti zaklope polícia a vozidlo vám zabaví, alebo veriteľ bude vymáhať splatenie záväzku plynúceho zo záložného práva. Ľahostajnosť sa nevypláca.