AutoKelly

Aký je význam aditív? Zlepšiť niektoré vlastnosti paliva. Vedia to aj samotní výrobcovia palív. Preto na čerpacích staniciach takmer každej značky nájdeme prémiové viac aditivované palivá. Napriek tomu je na trhu mnoho výrobkov, ktoré môžete do paliva pridať sami. Pri aditívach pre benzín ide zväčša o zmesi určené pre staršie autá navrhnuté na olovnatý benzín. Pridaním takejto zmesi do bezolovnatého benzínu tak pomáhate chrániť sedlá ventilov vášho motora. V najbližších rokoch bude zrejme narastať aj počet aditív, ktoré budú znižovať negatívny vplyv biozložky v benzíne. Oveľa rozšírenejšie je však medzi vodičmi pridávanie aditív do nafty. Má to niekoľko dôvodov. Najmä zvýšenie mazivosti, čo pomáha znižovať opotrebenie vstrekovačov, zvýšenie cetánového čísla, detergentný, teda čistiaci účinok, zníženie penivosti, čo oceníte pri tankovaní. Väčšina aditív tiež pomáha brániť korózii. V zimnom období však majú ešte jednu podstatnú vlastnosť. Znižujú teplotu pri ktorej nafta tuhne a zvyšujú jej filtrovateľnosť.

AutoKelly

Na čerpacích staniciach už dnes nájdeme aj rôzne prémiové druhy nafty, ktoré podobné aditíva už obsahujú. Je jasné, že táto verzia je o mnoho komfortnejšia. Oplatí sa teda pridávať aditíva do nafty? Áno ak tankujete bežnú, alebo dokonca menej kvalitnú naftu. Koľko vás to bude stáť? Prémiová aditivovaná nafta je na čerpacích staniciach v priemere o 0,2 €/l drahšia ako bežná nafta. Prídavné aditívum do nafty vás bude stáť v závislosti od výrobcu od 0,05 do 0,13 €/l. Pri väčších baleniach (0,5l) môže cena klesnúť až na 0,016 €/l. Výhodou je, že naozaj máte istotu, že aditívum v nafte je. Pri overených výrobcoch ako VIF to znamená zvýšenie cetánového čísla, zlepšenie mazivosti, či zníženie bodu tuhnutia.