Bežné chodníky cyklista používať nesmie. Výnimkou je dieťa, ktoré má menej ako 10 rokov. 

Cyklista a alkohol 

Cyklistu by sme mohli zaradiť niekam medzi chodca a vodiča motorového vozidla. Akurát, že nemá motor (z klasického pohľadu). Avšak oproti vodičovi motorového vozidla má veľkú výnimku. Okrem iného môže pred jazdou piť. Nie veľa, nie všade, ale predsa. Ako to je? Cyklista v zastavanej časti obce, alebo jazdiaci po cestičke pre cyklistov môže mať v tele 0,24 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti.

Jazda na bicykli

Cyklisti to majú skutočne ťažké. Mnohí si to ani neuvedomujú, ako veľmi hazardujú medzi autami. To, že cyklista auto vidí, ešte neznamená, že vodič vidí cyklistu. Mŕtvych uhlov je viac. A práve ak sa cyklista ryje medzi autá, maximálne hazarduje. 

Bol by som veľmi rád, ak by cyklisti na cestách neboli. Lenže na to by museli mať vyhradené vlastné jazdné pruhy alebo postavené cyklotrasy. To by chceli aj samotní cyklisti u nás? Nonsens. V zákone síce je, že by mali jazdiť po cestičke pre cyklistov, ale bohužiaľ sa musia vo väčšine jázd uspokojiť s druhou častou, kde je stanovené, že musia jazdiť pri pravom okraji vozovky.  

Pozor si dajte aj na veľkých svetelných križovatkách. Signálne plány sú prispôsobené rýchlosti áut, nie rýchlosti cyklistov.  

Chodník nie?! 

Nie som si istý, či práve ustanovenie o zákaze používania bežných chodníkov pre cyklistov je v zákone najšťastnejšie, vzhľadom na počet cyklotrás a pruhov. Nevravím, aj pri strete cyklistu a chodca na chodníku môže dôjsť k fatálnej nehode, ale príde mi to ďaleko menšie riziko, ako pri strete cyklista - auto. Pri braní ohľadu na chodcov a posúdení viacerých rizík by to nemuselo byť zlé riešenie. Prečo si to myslím? Lebo ak môže byť zriadená "cestička pre chodcov a cyklistov" a na nej cyklista nesmie ohroziť chodca, tak prečo by to nemohlo fungovať aj na bežných chodníkoch? Áno, cestička pre chodcov a cyklistov je viac organizovaný útvar, ale zas o toľko iné to v niektorých prípadoch nemusí byť. Navyše cestičku pre cyklistov môžu použiť aj osoby pohybujúce sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde (čiže v zmysle zákona chodci), ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Tak prečo nie aj opačne?

Po prechode pre chodcov sa jazdiť nesmie. Cyklista by mal zoskočiť a bicykel tlačiť. Avšak nedodržuje sa to... 
JE LEPŠIE, AK
  • cyklisti majú zakázané jazdiť po chodníkoch ( 25% )

     

  • by mohli jazdiť po chodníkoch ( 75% )

     

Odpovedalo 129 ľudí  

Čo cyklisti nesmú a čo by mali? 

Cyklisti smú jazdiť po ceste len jednotlivo za sebou!!! To by si mohli uvedomiť. Výnimka je na cestičke pre cyklistov, kde môžu jazdiť max. dvaja vedľa seba. Cyklisti tiež nesmú jazdiť bez držania riadidiel, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky... No ale priznajte sa, kto to nikdy nerobil? Jazdá bez rúk? Pravidelná disciplína v mladšom veku. 

Cyklisti majú zo zákona povinnosť pri jazde  po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

2 osoby na bicykli? Ak máte viac ako 15 rokov, môžete viesť osobu mladšiu ako 10 rokov. Ale iba za predpokladu, že máte ďalšie sedadlo, vozík a iné moderné výdobytky. Inú osobu sediacu bočne na rúrke viesť nesmiete. 

Rodičia, myslíte na to, že dieťa na bicykli mladšie ako 10 rokov nesmie byť na "bežnej ceste" bez dohľadu zodpovednej osoby mladšej ako 15 rokov! 

Ako má cyklista obísť pomaly idúce vozidlo?

Som zástanca názoru, že cyklista by mal predbiehať vo väčšine prípadov tak, ako vodič v aute. Ak to však nie je z pohľadu bezpečnosti možné, cyklista môže obísť pomaly idúce vozidlo aj po pravej strane. Okrem A) tu je ale aj B). Musí pritom dbať na zvýšenú opatrnosť. Celé toto ustanovenie však neplatí, ak vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo! Čím ďalej častejšie sa mi pri odbáčaní vpravo stáva, že mám zrazu vedľa seba cyklistu a tlačí sa do križovatky, ako by bola celá len jeho...

Cyklisti starší ako 15 r. musia mať pri jazde na bicykli mimo obce prilbu. Mladšie osoby ju musia mať aj v meste. Nezabudnite na prilbu ani pri prepravovaných osobách!  

Foto: ParticipACTION