Nie je PZP ako PZP. Lacné neznamená dobré a naopak. Pri uzatváraní zmluvy si poriadne prečítajte podmienky plnenia.

PZP sa na Slovensku uzatvára na vozidlo, nie na vodiča, tak ako to je v niektorých krajinách. Povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu PZP má každý, kto je držiteľom vozidla s evidenčným číslom, prípadne špeciálnych vozidiel pohybujúcich sa po cestných komunikáciách. Táto povinnosť je daná zákonom. V prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu a máte platné PZP poistenie, všetky finančné náklady (v rámci limitu poistného krytia) na pokrytie škôd spôsobených iným osobám za vás uhradí poisťovňa, v ktorej ste povinné zmluvné poistenie uzavreli.

Poisťovne v záujme uchmatnúť si zákazníka ponúkajú k PZP balíky. Niektoré pripoistia čelné sklo, iné stret zo zverou, alebo poškodenie živlom, ba dokonca aj poškodenie auta vjazdom do výtlku. 

Aj kvalitní predajcovia diskov a pneumatík ponúkajú pri kúpe rôzne druhy pripoistenia...

O živle, zveri a čelnom skle mnohí vedia. Poďme konkrétne k výtlku. Len malé percento poisťovní na Slovensku túto službu ponúka. Čo robiť, ak si takto auto poškodíte? Zavolajte hneď asistenčnú službu poisťovne, opíšte problém a riaďte sa ich pokynmi. Ak poisťovňa kryje takúto škodu, môžu (ale nemusia) žiadať záznam z polície. V takomto prípade volajte 158 a zotrvajte na mieste do príchodu hliadky dopravnej polície. 


Čo v prípade, keď takéto krytie poisťovňa nekryje? Máte inú možnosť. Zavolať políciu, ktorá vec riadne zadokumentuje, a budete škodu vymáhať súdnou cestou od správcu komunikácie. Tento spôsob je náročný ako finančne, tak časovo. A v prípade neúspechu vás to v konečnom dôsledku môže vyjsť viac, ako nové koleso, rameno a geometria.


Na Slovensku je pár úspešných rozsudkov v prospech poškodeného vodiča. Ale súdny precedens nie je možné aplikovať na každý prípad, nie sme v Amerike. Vy, ako vodič, v prvom rade musíte predvídať, že na vozovke môže byť nejaký druh závady, alebo prekážky.

Ako môže dopadnúť nekvalitný disk náletom do jamy si pozrite vo videu....