Podľa polície sa v minulosti často stávalo, že sa poškodený musel náhrady škody domáhať súdnou cestou. Preto toto nové opatrenie. Na jednej strane pochopiteľné, no hrozí, že pre väčšiu zložitosť a časovú náročnosť bude mať opačné účinky.

"Od nového roku sa povinnosť pre účastníka škodovej udalosti prítomného priamo na mieste sprísňuje a spresňuje v takom zmysle, že nebude vôbec postačovať zanechať na mieste napríklad potrebné kontaktné údaje, ale bude musieť o udalosti bezodkladne upovedomiť takúto osobu a vyplniť s ňou a aj podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody,“  vysvetľuje policajný viceprezident Ľubomír Ábel.
 

Podľa polície sa v minulosti často stávalo, že sa poškodený musel náhrady škody domáhať súdnou cestou, čo je dôvodom tohto opatrenia. Samozrejme, mnohokrát nie je v našich silách nájsť majiteľa poškodeného auta, práve preto Ábel radí, aby sme v takom prípade kontaktovali políciu. Tá jednoducho zistí majiteľa vozidla podľa evidenčného čísla. Takisto dodáva, že sa nie je treba obávať, pretože privolanie polície ešte neznamená začiatok konania o dopravnej nehode. No v prípade nesplnenia novej povinnosti a nevyplnenia tlačiva o škodovej udalosti polícia vyhľadá vinníka a to už spomínané konanie bude znamenať.
 

Na jednej strane ide o celkom pochopiteľné opatrenie, no viem si pomerne ľahko predstaviť, že bude mať aj opačné účinky. Mnohým sa raz alebo dvakrát stane, že niekomu nechtiac poškriabu auto, no často to býva v zhone. Tí menej slušní to jednoducho odignorujú, ostatní nechajú aspoň spomínaný papierik za stieračom a situáciu vyriešia neskôr. Nové pravidlo znamená neporovnateľne dlhšiu bezprostrednú procedúru spojenú s hľadaním majiteľa a vypĺňaním tlačiva, a teda aj tí pôvodne slušní radšej incident možno nechajú tak, pretože papierik už nebude stačiť a čas na nápravu momentálne nemajú. V každom prípade musíme dúfať, že slušnosť zvíťazí a zbabelcov, ktorí utečú, bude čo najmenej.
 

autor: Jakub BUZA podľa www.webnoviny.sk