Kde je problém?

KO sa pre jednotlivo dovezené nové vozidlá nerobí. To sa týka len jazdeniek. Ojazdeným vozidlom je také, pri ktorom od dňa dátumu prvého prihlásenia do evidencie uplynulo viac ako 6 mesiacov, alebo ak najazdilo viac ako 6 000 km. Na tento podvod preto stačí „čestné prehlásenie“, že auto spĺňa tieto kritériá a na Slovensku sa vyhne KO. Zaplavené autá z Talianska neboli registrované v evidencii vozidiel, preto sa posudzujú o jednotlivo dovezené nové autá a kontrole originality nepodliehajú. Ak na týchto vozidlách neoprávnene zmenili VIN a nadobudli by nepravú identitu ešte pred zaregistrovaním, skutočnosť by bolo možné odhaliť pred zmenou držby vozidla, avšak, ani v týchto prípadoch sa KO nevyžaduje. Toto dáva priestor pre podvody automobilovej kriminality na Slovensku.

Oficiálny text upozornenia zo stránky ministerstva prikladáme nižšie:


Zaplavené vozidlá motorové vozidlá značky PEUGEOT a CITROËN - upozornenie


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky upozorňuje na zaplavené vozidlá motorové vozidlá značky PEUGEOT a CITROËN, ktoré obdržalo od zástupcov výrobcov PEUGEOT a CITROËN.

Vo februári 2009 boli v sklade v Taliansku zaplavené nové motorové vozidlá značky PEUGEOT a CITROËN pred ich uvedením na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. Uvedené motorové vozidlá boli vyradené ako vraky a boli vylúčené z predaja so zámerom ich fyzickej likvidácie, keďže výrobcovia vozidiel usúdili, že tieto vozidlá nevyhovujú požiadavkám stanoveným pre kvalitu a bezpečnosť. Tieto vozidlá nikdy nespadali pod udelené typové schválenie ES vozidla, na základe ktorých by bolo možné tieto vozidlá uviesť do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. To znamená, že tieto vozidlá sú neschválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

Začiatkom jesene roku 2009 sa však niektoré z týchto motorových vozidiel objavili v cestnej premávke v niektorých členských štátoch EÚ, a to aj napriek tomu, že výrobcom neboli nikdy uvedené na trh a určeným autorizovaným spracovateľom starých vozidiel mali byť fyzicky zlikvidované.

V dôsledku vyššie uvedeného zistenia a vzhľadom na to, že pravdepodobne došlo k zneužitiu týchto motorových vozidiel, podali výrobcovia trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na príslušnom súde vo Francúzsku.

Zástupcovia výrobcov PEUGEOT a CITROËN zistili, že niektoré z týchto motorových vozidiel sa objavili v premávke v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu podali trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní v Slovenskej republike.


ZAPLAVENÉ VOZIDLÁ CITROEN

ZAPLAVENÉ VOZIDLÁ PEUGEOT

zdroj: auto.sme.sk a MD