Pomaly sa rysuje zloženie budúcej nemeckej vlády, aj časti jej programu. Sociálni demokrati, Zelení a liberálna FDP začali koaličné rokovania a predbežná dohoda už obsahuje aj niektoré spoločné pozície. Predbežná koaličná dohoda obsahuje aj viacero bodov dôležitých z hospodárskeho hľadiska. Jedným z nich je klimatická zmena. Nemecko podporí plány Komisie na postupné zastavenie výroby spaľovacích motorov. Nová vláda chce masívne investovať do nabíjacích staníc a urobiť z krajiny „vedúci trh pre elektromobilitu“. Do predbežnej dohody sa zatiaľ nedostal predvolebný návrh Zelených, ktorí žiadali zavedenie rýchlostného limitu na nemeckých diaľniciach. Strana FDP je proti tomuto návrhu. Čo bude nasledovať? SPD, Zelení a FDP hovoria, že nová vláda nastúpi ešte pred Vianocami. Koaličnú dohodu bude musieť interne schváliť každá z troch strán.

V návrhu sa zatiaľ neuvádza, v akom časovom horizonte má úplné zastavenie produkcie spaľovacích motorov nastať. Je zrejmé, že ho budú chcieť presadiť v rámci svojho volebného obdobia, čo však automaticky neznamená, že nadobudne platnosť. Rovnako dnes nie sú zrejmé podmienky a okolnosti tohto klimatického opatrenia. Je totiž zrejmé, že nielen v samotnom Nemecku bude nutné urobiť množstvo opatrení a dobudovať infraštruktúru na jednej strane a na strane druhej komplexne zmeniť jedno z kľučových odvetví priemyslu v najsilnejšej ekonomike EÚ. A tiež hrozí, že si týmto opatrením strelia Nemci do nohy. Ak totiž nebude platiť zákaz predaja a výroby spaľovacích motorov v celej EÚ, konkurenčné ekonomiky tento priestor veľmi radi využijú vo svoj prospech.