Nejedná sa o žiadne represie, napomínanie, či dokonca karhanie. Tento postup by mladých len odradil a akcia by určite úspech nemala. Práve naopak, dobrovoľníci sú poučení rozprávať sa s oslovenými vodičmi priateľsky, poučne no otvorene. Takto pozitívnou formou sú výsledky v krátko i dlhodobom horizonte najväčšie.


Tento rok sa projek realizuje v 220 nočných kluboch v krajinách EÚ. Je medzi nimi aj Slovensko, vďaka klubom ELAM a INFINITI. Naviac autonehôd, ktoré sa týkajú mladých ľudí sa udeje práve počas víkendu. Dá sa povedať, že je to horúčka sobotňajšej noci. Podstatou celého snaženia je pre vodičov uvedomiť si, že nočná zábava musí byť zodpovedná, teda taká, aby boli schopní bezpečne šoférovať domov.

Po diske sa bude fúkať

Pri vstupe budú hostesky, ktoré sa pýtajú návštevníkov, či prišli autom. Po súhlase šofér dostane náramok, aby ho mohli hostesky identifikovať pri odchode. Tu ho vyzvú, aby podstúpil dychovú skúšku. V prípade pozitívnej skúšky šoféra nečaká moralizovanie ani nátlak, len odporúčanie, aby nešoféroval. Ak je výsledok skúšky negatívny, šofér dostane malý darček. Tento spôsob odovzdávania odkazu „mladí mladým“ je špecifikom projektu Európske noci bez nehody.


Slovensko sa zapojí už šiesty rok. Partnerom projektu na Slovensku je po prvýkrát aj občianske združenie FÓRUM PSR (Pi s rozumom), ktorého cieľom je minimalizácia škôd spôsobených alkoholom. Od akcie sa očakáva, že bude zachránených mnoho ľudských životov v rámci celej EÚ.


Európska noc bez nehody je informačno-vzdelávacia kampaň organizovaná belgickou nadáciou Responsible Young Drivers, ktorá propaguje bezpečnosť na cestách a sústreďuje sa predovšetkým na mladých vodičov. Vyzýva dodržiavať počas šoférovania bezpečnosť a správať sa zodpovedne.

Hlavným cieľom je upozorniť mladých na dôležitosť zodpovedného šoférovania a nevyhnutnosť zníženia počtu obetí pri nehodách zavinených mladými ľuďmi.


ENWA vznikla už v roku 1995 v Belgicku ako reakcia na výskum, ktorý poukázal na vysoký nárast vážnych dopravných nehôd počas víkendových nocí, kde vinníkmi a obeťami boli predovšetkým mladí ľudia. V roku 2003 sa do projektu prvý raz zapojila aj Európska komisia, odvtedy sa počet zúčastnených krajín a klubov neustále zvyšoval až po tohtoročných 27 účastníckych krajín a 220 zapojených klubov.


Akcie ENWA boli v posledných rokoch úspešné. Získali veľkú pozornosť médií, čo podporovalo dobrovoľníkov a partnerov projektu šíriť prevenciu po celý rok. V roku 2010 bolo zapojených takmer 18 000 mladých ľudí. Až 80 % z nich svoj prísľub nepiť počas daného večera dodržalo a ich dychový test dopadol negatívne. Škola Šmyku SuperDRIVE morálne projekt plne podporuje.