Chodníky sa budú obnovovať aj v Slovenskom raji, konkrétne v jeho južnej časti.

Chodníky sa budú obnovovať aj v Slovenskom raji, konkrétne v jeho južnej časti.

Počas predchádzajúcich štyroch ročníkov sa vďaka Toyote Slovakia podarilo obnoviť a vylepšiť až 410 km chodníkov v 21 rôznych projektoch. Piaty ročník prinesie opravy za 7680 €, ktoré by mali vystačiť na 260 kilometrov! Turisti pri svojom koníčku určite použijú niektorý z obnovených chodníkov.


Aktuálne Toyota a Ekopolis podporili 5 projektov. Turistické chodníky v Štiavnických vrchoch a vo Vtáčniku získali 2 500 €. Trasy v regióne Veľkej Domaše a Slanských vrchov budú lepšie o 2 070 €. Chodníky Považského Inovca dostali 2 070 €. Oblasť Morského oka v pohorí Vihorlat a chodník na samotný vrch Vihorlat získajú z projektu 540 €. Združenie zo Spišskej Novej Vsi na obnovu chodníkov v Slovenskom raji využije 500 €. Takže tieto zmeny si všimnú slováci vo väčšine regiónov.

Kto má rád turistiku bude chodiť po dobre značených a udržiavaných chodníkoch aj vďaka Toyote. Pekné gesto...
Slovenský cykloklub v Piešťanoch opraví obnový značenie a infraštruktúru v oblastí Považského Inovca.

Slovenský cykloklub v Piešťanoch obnoví značenie a infraštruktúru v oblasti Považského Inovca.

„Toyota zohráva v oblasti ochrany životného prostredia významnú úlohu už dlhé roky. Jej filozofia nestojí výhradne na aplikácii moderných šetrných technológií, ale snaží sa súčasne rešpektovať prírodu aj v rámci celého životného cyklu automobilu. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež snaha zaujať so širokou verejnosťou spoločný názor vo veci ochrany životného prostredia. Preto sme nesmierne potešení, že už piaty rok môžeme podporiť a zároveň byť súčasťou tak zaujímavého projektu, akým program Živé chodníky bezpochyby je,“ povedal Mgr. Marián Hoffer, riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Slovakia.

V oblasti Vihorlatu sa obnovia chodníky, ktoré boli kvôli uzatvorenému vojenskému územiu neprístupné.

V oblasti Vihorlatu sa obnovia chodníky, ktoré boli kvôli uzatvorenému vojenskému územiu neprístupné.