Na Slovensku je v období od 15. apríla do 30. septembra v predaji letná nafta. Od začiatku októbra do 15. novembra a od začiatku marca do 14. apríla je to prechodná nafta s bodom tuhnutia -10 stupňov. Od 16. novembra do konca februára musí byť všade v predaju zimná nafta triedy F. Tá má stanovený minimálny bod tuhnutia -20 °C. To sú medzné hodnoty predpísané normou STN EN 590. Bežne predávaná nafta na Slovensku ich môže aj vylepšovať.

Dostali sme na test 5 produktov od výrobcov Gold Eagle, Protec, STP, Shell a VIF. Rozhodli sme sa vyskúšať ich v odporúčanom dávkovaní, ale aj s dvojnásobnou dávkou. Využili sme laboratórnu mrazničku, ktorá mrazí na takmer -80 °C. Do testu sme zapojili aj bežne predávanú naftu z čerpacej stanice.

Čo zásadné test odhalil? Fakt, že absolútne nemá zmysel navyšovať dávku aditív nad odporúčanie výrobcu. Odolnosť nafty voči mrazu stúpne len nepatrne.