Malý veľký kompromis

Cenovka je typicky prémiová, ale aspoň jej zodpovedá kvalita a technologická vyspelosť elektrického pohonného ústrojenstva. Naopak, slabina je v konštrukčnom základe GLA, kvôli ktorému muselo dôjsť k viacerým kompromisom. Viac sa už dozviete v recenzii.