PLUSY:

+ cena,

+ spotreba,

+ celkový vnútorný priestor,

+ praktickost, variabilita interiéru,

+ vybavenie bezpeč. systémami

 

     

MÍNUSY:

- ergonómia miesta vodiča, nedostatok miesta na pravé koleno, poloha radiacej páky,

- nepresné radenie

- chýba automat,

- vnútorná hlučnosť pri vyšších rýchlostiach,

- slabšie predné svetlá

- zadné okná sa nedajú spustiť do dverí