RADAR je najpoužívanejším zariadením, ktorým polícia meria rýchlosť. Funguje tak, že vysiela elektromagnetické žiarenie, ktoré sa následne odráža od karosérie vozidla späť k meraču. Využíva Dopplerov jav, teda zmenu frekvencie odrazených elektromagnetických vĺn spôsobenú pohybom vozidla vzhľadom na radar. Na základe tejto zmeny frekvencie následne vypočíta rýchlosť vozidla. Naša polícia používa radary Ramer českého výrobcu Ramet Kunovice pracujúce v Ka pásme. V súčasnej dobe však dostala do výbavy aj nové radary MultaRadar CD nemeckého výrobcu Jenoptik Robot pracujúce v K-pásme, 24.100GHz,  ktorých detekcia je skutočne mimoriadne obtiažna a jedinú spoľahlivú ochranu pred nimi poskytujú v súčasnosti jedine multifunkčné systémy STINGER. Viac informácii o meraní rýchlosti radarmi nájdete tu RADAR

Na SR sa môžete často stretnúť aj s laserovými meračmi rýchlosti tzv. LIDARmi. Tieto merače sa stávajú čoraz obľúbenejším nástrojom polície na kontrolu rýchlosti. Dôvodov je viacero a patrí medzi ne rýchlosť merania ktorá sa štandardne pohybuje pod hranicou 0.5 sekundy ako aj flexibilita nasadenia


Laserové merače ktoré má vo výbave naša polícia majú síce maximálny dosah 1000m, ale v praxi sa u nás meria rýchlosť na menšie vzdialenosti spravidla do cca 200m. Zariadenie je síce teoreticky schopné detekovať laserové rušičky, ale v praxi táto funkcia skoro vôbec nefunguje a navyše má aj falošné poplachy spôsobené inými zdrojmi svetla ako napr. svetlá vozidiel alebo odrazy slnečných lúčov. Proti týmto laserovým meračom Vás najlepšie ochráni laserová rušička Laser Interceptor prípadne Stinger Laser (ako opcia k zariadeniam Stinger DSI a Stinger Card)

LASER INTERCEPTOR – viacúčelový laserový parkovací systém

Je najúčinnejšou inteligentnou laserovou rušičkou na trhu, ktorá chráni Vaše vozidlo pred laserovými meračmi rýchlosti. Vozidlu s namontovaným a aktívnym Laser Interceptorom je tak prakticky nemožné zmerať rýchlosť.


Táto laserová rušička ako jedna z mála označená homologačnou značkou e25!


V okamihu, keď snímač zaregistruje laserový impulz, zariadenie ho automaticky vyhodnotí a okamžite začne späť proti LIDARu vysielať presne vypočítané impulzy, ktoré zabránia tomu, aby vám zmerali rýchlosť. Zároveň je tým dosiahnuté to, že LIDAR nezobrazí tzv. “jam” kód, ktorým sú niektoré typy meračov vybavené pre identifikáciu vozidiel s aktívnou laserovou rušičkou (platí pre väčšinu LIDARov). Bežné, lacné rušičky ukážu na LIDARi jam kód a policajt tak vie že v aute máte rušičku. Pri tejto rušičke sa obávať nemusíte.


Montáž takejto rušičky si vyžaduje skúsenosti a technické vybavenie, a preto Vám ju odporúčame zveriť do rúk odborníkom. Na SR je málo firiem ktoré disponujú vlastným laserovým meračom, ktorým Vám dokážu otestovať a správne nastaviť funkčnosť laserovej rušičky. Pri neodbornej montáži sa môže stať že rušenie nebude tak účinné ako by mohlo pri správnej montáži. To sa Vám pri montáži u nás stať nemôže pretože disponujeme vlastným laserovým meračom.

Ukážka funkčnosti LASER INTERCEPTOR proti laserovej puške LTI TRUSPEED:

STINGER je legálny, radarové detektory nie

V celej EU Stinger už vyše 20 rokov vyvíja high-end radarové detektory pre trh západnej Európy. Až teraz sa vďaka spolupráci nášho partnera podarilo integrovať technické a softwarové riešenia umožňujúce detekciu radarov pracujúcich na frekvenciách 34.000 GHz ktoré používa Polícia SR a Polície ČR. Dodáva sa v prevedení Stinger DSI a Stinger Card


DSI computer je modulárny počítačový systém pre motoristov pozostávajúci z centrálnej riadiacej jednotky a viacerých pripojiteľných modulov. Celé zariadenie sa ovláda pomocou displayového modulu. Stinger DSI a je elektronicky nezistiteľný detektormi radarových detektorov, ktoré polícia v niektorých krajinách v ktorých sú radarové detektory zakázané používa.


Dôležitým je však v prípade zariadení Stinger predovšetkým fakt,  že sa vlastne nejedná o radarové detektory ale bezpečnostné a varovné zariadenia ako aj to, že ako jediné na trhu sú výrobky Stinger certifikované a homologované! Všetky komponenty sú náležite označené homologačnou značkou e4 ako aj CE! Môžete ich teda na rozdiel od konkurencie mať úplne legálne namontované vo vašom vozidle. Ak používate svoj Stinger v krajine ktorá používanie týchto funkcií nezakazuje máte možnosť si do Vášho Stingeru nahrať software ktorý ponúka aj tieto funkcie. Naopak ak vchádzate do krajiny kde je použitie radarových detektorov zakázané môžete túto funkcionalitu rýchlo vymazať a tým zariadenie plne legalizovať.


Je to jediné zariadenie na trhu ktoré komplexne rieši ochranu pred radarmi aj voliteľne aj pred lidarmi a ktoré môžete mat legálne namontované vo Vašom vozidle.


Navyše jedine Stinger Vás dokáže ochrániť pred novým radarom Polície SR - MultaRadar CD. Tento radar pracuje v K pasme - 24GHz, a pracuje s nízkym výkonom čo sťažuje jeho detekciu. Bežný antiradar by vodiča by vodiča obťažoval na každom kroku, reagoval by na automatické dvere ale Stinger nie. Má totiž K-pásmovy filter ako aj dalšie možnosti filtrovania K pásma a dokáže tak tieto falošné poplachy do značnej miery eliminovať.

STINGER je v súčasnej dobe jediné zariadenie ktoré Vás dokáže dokonalé spoľahlivo ochrániť pred všetkými typmi meračov používanými políciou SR – Ramer, MultaRadar CD ale aj LTI ULTRALYTE 20-20, LTI TRUCAM – pri voliteľnom príslušenstve - Stinger Laser.Ukážka funkčnosti STINGER DSI vs Radar Tester

A čo na to legislatíva?


Kúpa, vlastníctvo Stinger DSI, Stinger Card a Laser Interceptor je v Slovenskej Republike úplne legálne. Vzhľadom nato, že Stinger ako aj Laser Interceptor sú homologované pre montáž do motorových vozidel môžete ich mať úplne legálne namontované vo Vašom vozidle.


Aktívne použitie funkcií Radar Alerting, Laser Alerting, LaserShield®, alebo mať software umožňujúci využitie týchto funkcií nahratý v Stinger DSI, alebo Stinger Card namontovanom vo vozidle nie je dovolené ani ak je zariadenie vo vypnutom stave. Odporúčame Vám aby ste tieto funkcie využívali len v krajinách ktoré to dovoľujú!


Na slovensku je používanie antiradarov zakázané, avšak v praxi zistiť a dokázať, že ste v čase merania používali antiradar alebo laserovú rušičku je prakticky nulová. Najlepšou voľbou je STINGER DSI ktorý je legálny v celej EÚ!


Ak potrebujete poradiť pri výbere antiradaru alebo mate prípadne nejaké otázky, tak neváhajte a kontaktujte nás.

Jaroslav Ivanov - StealthTech. - Autorizovaný predajca antiradarov
web: www.stealthtech.eu
mobil: 0948 20 25 20
email: jarko90(zavinac)gmail.com