Čo ma viedlo k napísaniu článku? Pred časom tu bol uverejnený článok Aké príslušenstvo musíte a aké by ste mali mať v aute. V diskusii sa rozprúdila debata okrem iného aj na tému, či je povinnosť mať tlačivo/formulár záznam o nehode v aute, alebo nie. Názory sa líšili. Vysvetlenie som uverejnil v komentároch, ale téma si jednoznačne zaslúži väčšiu pozornosť a teda samostatný článok.

Aby sme si to trochu ujasnili, začnime od začiatku. Samotný problém vznikol už v termíne povinná výbava. Povinná výbava sa líši od kategórie vozidla. Všeobecne platí, že povinná výbava na základe vyhlášky zahŕňa:

 • trojuholník,
 • reflexný odev/vestu, 
 • rezervu/sadu na opravu defektu a veci s tým súvisiace, 
 • autolekárničku.

Pre tlačivo záznam o nehode nie je vhodné pomenovanie povinná výbava. Je to samostatný pojem, ktorý nie je vhodné zamieňať. Tento pojem, resp. jeho variácia je upravená v niekoľkých právnych predpisoch. Poďme ale pekne po poriadku. 

Základný predpis, zákon č. 8/2009 Z.z O cestnej premávke, o povinnosti mať v aute tlačivo záznam o nehode nič nehovorí. Tlačivo sa spomína v jednom z ustanovení. Konkrétne §66 ods. 6 pojednáva v skratke o tom, že účastník škodovej udalosti je povinný okrem iného poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Čo z toho vyplýva? Ani v tomto právnom predpise nie je jeho prítomnosť a povinnosť v aute stanovená. Poďme ale ďalej. Problematiku tlačiva upravuje aj zákon o povinnom zmluvnom poistení, na ktorý odkazuje i zákon o cestnej premávke. V ňom sa píše: „Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi tlačivo aj na požiadanie.“ Čiže je tu len povinnosť poisťovateľa voči poistníkovi. Opäť nie je žiadna povinnosť mať tlačivo v aute.

Aby som vyvrátil všetky Vaše pochybnosti o mojich tvrdeniach, vrátim sa ešte raz k alfe a k omege, k zákonu o cestnej premávke. V ňom sú okrem iného upravené i všetky doklady potrebné na vedenie motorového vozidla. Patria tam:

 • vodičský preukaz,
 • osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – biela karta, alebo pri cudzokrajnom vozidle zelená karta. (Pozor! Šekové poukážky nie sú doklad o uzatvorení PZP!) 
  Opäť žiaden záznam o nehode v tomto bode nie je spomenutý.
 • doklad o vykonaní technickej kontroly/doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • doklad, ktorým sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ak takejto povinnosti vozidlo podlieha a nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky v elektronickej podobe,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha,
 • iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 56/2012 Z.z., § 12 zákona č. 280/2006 Z.z.), 

Ak nemáte pri sebe tieto doklady, hrozí pokuta, alebo zadržanie Osvedčenia o evidencii vozila, poprípade vodičského preukazu. Záleží na tom, ktorý dokument pri kontrole nepredložíte. A teraz pozor! Je pravda, že doklad totožnosti, čiže občiansky preukaz, pri sebe mať nemusíte. Tato povinnosť nie je nikde v zákone ustanovená. Avšak ak nedokážete hodnoverne preukázať svoju totožnosť, policajt má oprávnenie Vás na základe zákona 171/1993 o PZ predviesť na oddelenie za účelom zistenia totožnosti. A to sa Vám veru nemusí páčiť.

Trochu som ale odbehol od celej témy. Tak poďme naspäť. Všetky moje tvrdenia potvrdzuje i oficiálna stránka Ministerstva vnútra SR, kde je v závere poznamenané odporúčanie, aby ste mali toto tlačivo vždy vo vozidle.Odporúčanie sa znova nerovná povinnosť.

V prípade škodovej udalosti ani jeden z účastníkov pri sebe nemá toto tlačivo, volajte 158. Musíte ale rátať s tým, že vec, ktorú ste mohli mat uzavretú za 15 minút, sa natiahne kľudne i na 2 hodiny. Navyše vinník zaplatí pokutu v zmysle aktuálneho sadzobníka pokút. Nemyslíte, že je lepšie mať toto tlačivo v aute?   

A čo dodať na záver? Tlačivo záznam o nehode majte každopádne v aute. Nikdy neviete, kedy ho budete potrebovať. Nezaberá takmer žiadne miesto.

Myslím, že často mylne prezentovanú problematiku som objasnil dostatočne. Nedajte sa preto bezdôvodne nachytať.  

AKÉ PRÍSLUŠENSTVO MUSÍTE A AKÉ BY STE ...

Priznám sa, výsledok prieskumu z jari tohto roka, podľa ktorého až 88 % slovenských vodičov nedokáže vymenovať všetky ...

03. 11. 2016