Iba nedávno sme vám predstavili projekt istej holandskej firmy, ktorého výsledkom budú cesty z recyklovaného plastu. Dnes tu máme podobnú myšlienku, no odpadom, ktorý treba zužitkovať, je tentoraz sklo. Na projekte spolupracujú strojnícka fakulta (Ecole de technologie superieure ETS) v Montreale, štátna firma Societe des alcools du Quebec (SAQ), ktorá je zodpovedná za distribúciu alkoholu, mesto Montreal a nezisková organizácia na recykláciu odpadu Eco Entreprises Quebec.

Nielen plastové, ale sklenené fľaše by mohli poslúžiť na stavbu ciest. Zmes s obsahom recyklovaného skla namiesto klasického asfaltu vyskúšajú v Montreale už o pár rokov.

Klasický asfalt možno onedlho nahradí zmes zo skla.

Študenti zo spomínanej fakulty pracujú na novej zmesi z recyklovaného skla, ktorá by nahradila súčasný asfalt. Cieľom je nielen znížiť ekologickú záťaž využitím skleného odpadu, ale aj znížiť našu závislosť na rope. Tá je totiž potrebná na výrobu klasického asfaltu. Jej obmedzenie by mohlo tiež znížiť emisie skleníkových plynov. Vývoj podporuje aj minister dopravy provincie Quebec, Robert Poeti. K projektu povedal: "Zapracovanie skla do konštrukcie cesty je hmatateľný spôsob, ako zredukovať skleníkové plyny a urobiť dopravu udržateľnejšiu." Testovanie nového povrchu ciest je naplánované na rok 2017 a prebehne v Montreale.

 

Zdroj: auto123